Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi

Tanıtım Filmimiz

Üye Vakıflarımız

Türkiyenin Farklı İllerinden Prestijli Birçok Farklı Okul ve Vakıf TEVDAK Bünyesinde Buluşuyor.

Toplumun Okulları Projesi