Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi

Toplumun Okulları AB Projesi

TEVDAK’ın AB İşbirliği İle Yürüttüğü Sivil Toplum Destek Programı.

Tanıtım Filmimiz

TEVDAK olarak 2018 Mayıs ayında AB Başkanlığı’nın Sivil Toplum Destek Programı – II çerçevesinde “TOPLUMUN OKULLARI” isimli ve (Toplum Destekli Okulların Kapasitesinin Güçlendirilmesi) konulu bir Avrupa Birliği Projesi hazırladık. Bu projeyi hazırlamamızın en önemli sebebi, TEVDAK’ın bu amaçları ve hedeflerini topluma tanıtmak, kurumsal kapasitesini güçlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Proje 2019 Programı içinde kabul edilmiş ve Nisan 2019’dan itibaren uygulanmaya başlamıştır.

     “TOPLUMUN OKULLARI” Projesinin en büyük amacı; tarihi okullarımızın eğitim hayatındaki yerini ve önemini vurgulamak, toplumdaki tanınırlıklarını arttırmaktır. Bu okulların eğitimine büyük maddi ve manevi katkılar sağlayan Eğitim Vakıflarının hizmetlerini topluma tanıtmaktır. Ayrıca toplumdaki, kaliteli eğitimin ancak özel okullar tarafından verilebileceği şeklindeki yaygın kanaati değiştirmek ve toplum destekli devlet okullarında da kaliteli eğitim verildiğini ortaya koymaktır. Okullarımızı kazanan ihtiyaç sahibi yatılı veya gündüzlü öğrencilerimizin burs, yemek, kitap, servis gibi her türlü sosyal ihtiyacı Eğitim Vakıflarımız tarafından karşılanmaktadır. Hatta öğrencilerimize, mezun olduktan sonraki yükseköğretim dönemlerinde de burs desteği verilmektedir. “TOPLUMUN OKULLARI” Projesi ile ülkemizin en ücra köşelerindeki orta ve dar gelirli ailelerin zeki ve başarılı çocuklarına ulaşarak, onların bu okullarımızda Eğitim Vakıflarının desteğiyle kaliteli eğitim almalarını sağlamaktır.

     “TOPLUMUN OKULLARI” Projesinin bir amacı da, Avrupa Birliği müktesebatına, kriterlerine ve normlarına uygun kaliteli eğitimle Türkiye ile AB toplumları arasındaki diyaloğu ve uyumu sağlamada köprü görevi görmek, okullarımızla Avrupa ülkelerindeki okullar arasında karşılıklı anlayış ve sürdürülebilir işbirliğini arttırmaktır.

     “TOPLUMUN OKULLARI” Projesinin on beş aylık uygulama sürecinde, yurt içinde ve dışında uzun dönemli organizasyonlar yapmak ve stratejik planlar hazırlamak için seri toplantılar yapıyoruz ve yapacağız. Bu toplantılarda eğitim sisteminin tüm aktörleri ile bir araya geliyoruz.

     Proje kapsamında, TEVDAK ve üye Eğitim Vakıflarımızın finansal kapasitesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak için fon kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve artırılması konusunda stratejik planlar hazırlıyoruz. AB ülkeleri ve Türkiye’de çalışma ziyaretleri ve atölye çalışmaları ile deneyim paylaşımı yapacağız. Bu çalışmalarımızı rapor, kitap ve broşür halinde yayımlayacağız. Ayrıca web sitemiz ve sosyal medyada eğitim vakıflarımız ve okullarımızın tanınırlığını arttıracak dokümanlarımızı ve mesajlarımızı paylaşacağız.

Sosyal medyada toplumun okulları