Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi

Dernek Tüzüğü

TEVDAK’I TANIYALIM

TEVDAK (TÜRK EĞİTİM VAKIFLARI DAYANIŞMA KONSEYİ LİSELERİ DERNEĞİ)

Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi Liseleri Eğitim Derneği; 80’li yılların başlarında bir kısmı Cumhuriyetten önce kurulmuş, Cumhuriyetle birlikte Cumhuriyete sahip çıkmış ve Cumhuriyeti yüceltecek onbinlerce Atatürkçü aydın yetiştirmiş, köklü, geleneği oluşmuş güzide eğitim kurumlarının diğer devlet liseleri gibi çeşitli parasal ve yönetsel darboğazlarla karşılaşmaları üzerine, anılan eğitim kurumlarından feyz alarak yetişen eski mezunlarının, kendi Eğitim Yuvalarına sahip çıkmak amacı ile oluşturdukları Eğitim Vakıflarının, Ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığının Nitelikli Çağdaş Eğitimin gerçekleştirilmesi çalışmalarına ve karşılaştıkları sorunların çözümüne katkıda bulunmak amacı ile oluşturdukları gönüllü hizmet elçilerinden oluşan bir sivil toplum kuruluşudur.

Tevdak Eğitim Vakıfları; geçtiğimiz bu dönemde yarattıkları kaynaklarla feyz yuvalarına sahip çıkarken, nitelikli eğitimin ve eğitimde fırsat eşitliği ilkesinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmuşlardır.

Tevdak 15 Ekim 2005 tarihindeki genel kurul toplantısında, yeni dernekler yasası çerçevesinde yeniden güncelleştirerek düzenlediği Dernek Tüzüğü ekte sunulmuştur.

Tevdak olarak Amacımız;
TEVDAK’ı oluşturan güzide, gelenekleri oluşmuş, köklü eğitim kurumlarının geçmişte olduğu gibi ÜLKESİ ve ULUSU ile ayrılmaz bir bütün olan ve ATATÜRK’ün en büyük eseri Türkiye Cumhuriyetini yücelterek çağdaş uygarlık düzeyine taşıyacak, Atatürkçü dünya görüşünü paylaşan, ulusal ve manevi değerlerini bilen, ulusal kültürüne sahip çıkan, Evrensel kültürü özümseyen, sorgulayıcı, araştırıcı, uzlaşmacı, barışcı, bilişim ve iletişimi en gelişmiş şekilde kullanan çağdaş gençlerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak,

vakıflarımızın fiilen onlarca yıldır Eğitim Kurumlarına yaptıkları destek ve katkıları yasal ve yönetsel bir çerçeveye oturtmak,

başarılı Eğitim Kurumlarında olduğu gibi, tüm eğitim kurumlarımızın okul öncesi eğitimden, ilköğretim, ortaöğretim ve üniversiteye varıncaya dek eğitim zincirini oluşturarak, eğitimin tüm evrelerinde nitelikli eğitimi gerçekleştirmek,

böylece VAKIF hizmetlerinde örnek kurumsallaşmayı sağlayarak TEVDAK ŞEMSİYESİNİ; CENNET VATANIMIZIN diğer yörelerindeki benzer EĞİTİM KURUMLARI ve onlara destek veren tüm sivil toplum kuruluşları ile birlikte genişletmektir.

Son çeyrek yüzyıla damgasını vuran TEVDAK Eğitim Vakıflarının, TEMEL MOTİVASYON GÜCÜ; MEZUN OLAN’ın EĞİTİM YUVASINA VEFA borcunu karşılıksız olarak maddi manevi bağlamda ödemesi biçiminde tanımlanan hizmetin, Bayrak yarışı örneğinde olduğu gibi yeni kuşaklardan kuşaklara devredilmesidir.

Yeni düzenlediği ve ekte sunulan tüzüğü ile kapılarını eşdeğer tüm eğitim kurumlarına ve aynı amaçların gerçekleşmesine destek veren tüm kişi, kurum ve kuruluşlara açan Tevdak’ın, gelecek dönemde temel misyonunu geliştirerek gerçekleştireceğine içtenlikle inanıyoruz.

Saygılarımızla, YÖNETİM KURULU.