Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi

Üye Okullarımız

TEVDAK Toplum Destekli Devlet Eğitim Kurumlarına Üye Okullar.

Edirne Lisesi

«Trakyanın İlk Lisesi» 1857

1857 yılında Edirne Rüştiyesi (ortaokul) adıyla açılmış, 1885 yılında İdadi’ye (Lise), 1908 yılında Sultani’ye çevrilmiştir. Okulun adı 1924’te Edirne Erkek Lisesi olmuştur. Okul, 1992–93 Öğretim yılında Yabancı Dil Ağırlıklı Lise (Süper Lise), 1998–1999 öğretim yılında Anadolu Lisesi statüsüne geçirilmiştir. Yabancı dili İngilizcedir. Karma eğitim yapmaktadır. Erkek Pansiyonu bulunmaktadır. 4 yıl öğrenim sürelidir. Proje Okulu olup sınavla öğrenci almaktadır.

Ünlü Mezunlarımız

Memduh Şevket ESENDAL, Nafi Atıf KANSU, Mazhar Müfit KANSU, Rıfkı Melul MERİÇ, Haşim İŞCAN, İlhami ERTEM (Eski Milli Eğitim Bakanı), Kandemir KONDUK, Ord. Prof. Dr. Enver Ziya KARAL, Prof. Dr. Muhteşem GİRAY, Prof. Dr. Tankut ÖKTEM, Prof. Dr. Nevzat ATLIĞ, Emin ONGAN