Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi

Hakkımızda

TEVDAK Toplum Destekli Devlet Eğitim Kurumlarının Misyonu ve Vizyonu

TEVDAK Toplum Destekli Devlet Eğitim Kurumlarının Misyonu

   TEVDAK eğitim kurumlarının ana misyonu, Türkiye’de demokrat, çağdaş, yurtsever, aydın yurttaşlar yetiştirilmesinde önderlik eden eğitim kurumları olmaya devam etmektir. Bu amaçla, ülkenin her kesim ve yöresinden öğrencileri kucaklamak, geçmişte olduğu gibi, gelecekte de bu kurumların özelliği olmaya devam edecektir.

   TEVDAK Toplum Destekli Devlet Eğitim Kurumları, her kesim ve yöreden yurttaşların çocuklarına, ilkelerinden hiç taviz vermeden, en çağdaş, akılcı ve yaratıcı eğitimi sunmayı misyon edinmiştir. Böyle bir misyonun, Cumhuriyet’in kurulmasından beri, ülkenin çağdaşlaşması ve ilerlemesinde özel bir önemi olduğunun bilincindeyiz.

   Günümüz Türkiye’sinde, tüm devlet liseleri gibi, TEVDAK Liseleri de finansal ve yönetsel bir darboğaz ile karşı karşıyadır. Ülkede, çağdaş, yaratıcı ve kaliteli eğitimin ancak özel (ücretli) okullar tarafından verilebileceği gibi yanlış bir varsayım, gerek yönetenlerde gerekse kamuoyunda yaygın bir kanı haline gelmiştir. Devlet liselerine tahsis edilen kaynaklar çağdaş, yaratıcı eğitim için gerekli altyapı yatırımları ve kaliteli öğretmen istihdamı giderek zorlaşmaktadır. Orta ve dar gelirli ailelerin çocuklarına gerekli çağdaş, kaliteli eleştirel düşünceyi geliştiren eğitim nasıl sağlanacaktır? Ülkenin geleceğini bu çocuklar biçimlendireceğinden, çağdaş, güçlü ve dünyada saygın bir Türkiye için bu soru yaşamsaldır.

   TEVDAK
Liselerinin “her kesimden” çocuklara en çağdaş, akılcı, yaratıcı eğitimi sağlamak misyonu özel olarak önem kazanmaktadır. Ancak, bu misyon zordur. Cumhuriyet’in çağdaş, demokrat, laik niteliklerine pasif bir şekilde sahip çıkmak yeterli değildir. Cumhuriyete sahip çıkmak, bir “Cumhuriyet dönemi nostaljisi” değil, sürekli değişen dünyada, yeni ve yaratıcı yaklaşımlar, programlar ile Cumhuriyetin temel kurumlarını canlandırmak ve böylece onu sürekli daha ileriye götürmek olmalıdır. Bu da, Atatürk’ün Cumhuriyeti’nin yenilikçi, inkılapçı niteliğinin özünde vardır. İşte TEVDAK Liseleri’nin misyonu önderlik görevini üstlenmek, yaratıcı çözümler, projeler, eğitim modelleri üretmektir.

Vizyonumuz

İleriye yönelik en uzun dönemli ve genel hedef, okul-öncesi eğitim ile başlayıp üniversiteye dek uzanan eğitimin tüm aşamalarında en çağdaş, yaratıcı ve kaliteli eğitimi sunmaktadır.  Bu hedef, geniş kapsamlı “TEVDAK Toplum Destekli Devlet Eğitim Kurumlarının” oluşturulması anlamına gelmektedir. TEVDAK Toplum Destekli Devlet Eğitim Kurumları, aynı misyonu paylaşan, koordinasyon içinde çalışan ve TEVDAK Vakıfları tarafından desteklenen eğitim kurumlarının tümüne verilen isimdir. Uzun dönemde, okul-öncesi, temelöğretim ve yükseköğretim kurumlarının açılması için gerekli alt yapının oluşturulmasına katkıda bulunmak hedefimizdir. Okullarımızın öğretmen, öğrenci müfredat ve diğer eğitim unsurlarının, TEVDAK Misyonu ile uyumlu hale getirilmesi için çalışılacaktır. Bu kurumsallaşma, eğitimde süreklilik ve güçlü bağlardan doğan tutarlılık/uyum anlamına da gelmektedir. Kurumun tüm okulları, istenilen kalite düzeyini tutturabilmek için gerekli maddi, manevi ve örgütsel ek desteği ilişkili oldukları Vakıf’tan  (yada vakıflardan) alacaklardır.

TEVDAK Toplum Destekli Devlet Eğitim Kurumları, bir bakıma yeni tür bir kamu öğretim kurumu modeli de önermektedir; “toplum-destekli” devlet lisesi (temel öğretim okulu, üniversitesi) modeli.

TEVDAK Toplum Destekli Devlet Eğitim Kurumları, yeni tür bir “yarı-özerk” kamu öğretim kurumu modelidir. “toplum-destekli” devlet okul modeli. TEVDAK okulları, “devlet kurumları” olacaklarından, devletin doğal denetim ve destek mekanizmaları devam edecektir. Ancak bu okullar aynı zamanda, TEVDAK camiasının her kesiminden maddi ve manevi yoğun destek alacaklardır. Eğitim vakıfları ve genelde TEVDAK camiası tarafından desteklenecek olan bu eğitim modeli, Milli Eğitim Bakanlığı’na sunulacaktır. Amaç, gerekli yasa, genelge ya da protokol şeklinde düzenlemelerle, bu yapıyı resmi bir çerçeveye oturtmaktır. TEVDAK Liseleri, vakıfları ve dernekleri vasıtasıyla, kendi camialarından yıllardır maddi ve manevi destek alagelmişlerdir. Bu desteğin devamının sağlanmasına çalışılacaktır. Böylelikle, bir yanda devletin, diğer yanda da TEVDAK Toplum Destekli Devlet Eğitim Kurumları’nın karşılıklı yükümlülükleri, sorumlulukları ve yetkileri yasal olarak net bir biçimde saptanmış olacaktır. Bu süreçte, TEVDAK Liseleri Eğitim Derneği’nin çok önemli bir kılavuz rol alacağını düşünmekteyiz.