Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi

İzmir Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı

TEVDAK Toplum Destekli Devlet Eğitim Kurumlarına Üye Vakıflar.

İzmir Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı

İzmir Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı, 30 Aralık 1985 tarihinde bir grup İzmir Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı mezunu tarafından kurulmuştur. Vakfın amaçları; İzmir Atatürk Lisesi bina ve tesisleri ile vakfın sahip olduğu varlıklarının yenileme ve onarımlarına, eğitim ve öğretim araç ve gereçlerinin sağlanmasına katkıda bulunmak, laboratuvarlar kurmak ve geliştirmek, temel eğitim, orta ve yüksek öğretim kurumları açmak, amaçlarını gerçekleştirmek üzere her türlü tesis ve iktisadi işletmeler kurmak, başarılı ihtiyaç sahibi öğrencilere burslar, krediler ve özendirme ödülleri vermek, yüksek öğretimleri için merkez ve tesisler kurmak, lisans üstü ve uzmanlık çalışmaları için destek vermek, bilimse, sosyal ve kültürel alanlarda hizmet sunacak kültür merkezleri kurmak, amaç ve hizmet konularına yönelik broşür, bülten, CD, VCD, DVD film, dergi, gazete, katalog, kitap vs. yayınlamak, konferans, panel, sempozyum, forum, sergi, bilimsel toplantılar düzenlemektir. Vakfın misyonu ise, İzmir Atatürk Lisesi mensupları, mezunları ve öğretmenleri arasındaki dayanışmayı güçlendirerek, İzmir Atatürk Lisesi öğrencilerinin özgür düşünce, çağdaş bilim anlayışı ve Atatürk İlkeleri ışığında yetişmelerini sağlamaktır. İzmir Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı, bu amaçlarını gerçekleştirme dışında, iki ayrı zamanda okulun konferans ve sosyal etkinlikler salonunu yapmış ve yenilemiştir. Ayrıca vakıf, 2012 Mayısında okul bahçesindeki tarihi binayı Atatürk Lisesi Müzesi olarak düzenlemiş ve hizmete açmıştır. Bu müze ülkemizdeki en zengin eğitim müzelerinden biridir.

Adres: İzmir Atatürk Lisesi Bahçesi, Müze Binası, Lozan Meydanı Alsancak, Konak İzmir, 35250 Türkiye

Website:  izalev.com

Tel & Fax No: 0 232 489 72 83

E-Mail: info@izalev.com

Sosyal Medya

     Twitter: @izalev1888