Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi

İzmir Karşıyaka Lisesi Eğitim Vakfı

TEVDAK Toplum Destekli Devlet Eğitim Kurumlarına Üye Vakıflar.

İzmir Karşıyaka Lisesi Eğitim Vakfı

İzmir Karşıyaka Lisesi öğrencilerini; özgür düşünce, çağdaş bilim anlayışı ve Atatürk ilkeleri ışığı altında yetişme, çalışma, inceleme, araştırma ve yönetme yeteneklerine sahip kılmak. Ülkeye ve insanlığa yararlı aydın kişiler olarak yetişmelerini sağlamaya çalışmak. Bu doğrultuda İzmir Karşıyaka Lisesi bina ve eğitim olanaklarının genişletilmesi, onarılması ve artırılmasına katkıda bulunmak. Niteliği gereği genel ve katma bütçeli idareler içinde yer alan eğitimsel ve kültürel hizmetlere katkı sağlamak, böylece devletin kamu görevi yükünü azaltacak çalışmalar yapma amacıyla hazırlanan vakıf senedimiz Karşıyaka İkinci Noterliğinin 25.04.1996 tarih 24226 yevmiye numarası ile tanzim edilmiş ve Karşıyaka 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1996/441 karar sayılı 29.05. 1996 tarihli kararı ile vakfımız tescil edilerek seksen dört kurucu üye ile çalışmalarına başlamıştır.

Ankara Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı’nın 92 Mütevelli Heyeti Üyesi bulunmaktadır.

Adres : Bahariye Mah. Yaşar Aksoy Sokak No: 83 D.1 KARŞIYAKA İZMİR

Telefon : (0232) 368 1912

E-Posta : info@iklev.org.t
Web adresi: www.iklev.org.tr

Karşıyaka Lisesi Eğitim Vakfının kuruluşuna temel teşkil eden, kapıyı aralayan Karşıyaka Lisesinin yardımsever Tarih Öğretmeni Fikret Sezer’dir. Yetmişli yılların ortalarında Bostanlı’da bir daire alınabilecek tutarındaki emekli ikramiyesini, Karşıyaka Lisesi Müdürü Erol Kaya’ya, şartlı bir bağış olduğunu söyleyerek teslim eder. Bu paranın bankaya yatırılarak faiziyle Karşıyaka Lisesi mezunu üniversite öğrencilerine burs verilmesini ister. Seksenli yılların başında da Fikret Sezer’in bu güzel çabasına, gönlü zengin Karşıyaka Lisesi öğretmenleri de her ay kendi maaşlarından uygun gördükleri bir miktarı, Fikret Sezer’in bağışı üzerine ekleyerek daha fazla öğrenciye burs olanağı sağlarlar. Karşıyaka Lisesi öğretmenleri bu işlevin, daha etkin, daha sistemli olmasını arzulayınca, kökleri Karşıyaka Kız Muallim Mektebi kuruluşu olan 1914 yılına uzanan ve 1945 yılında eğitim öğretime başlayan Karşıyaka Lisesinin ellinci yılı için bir kutlama komitesi oluşturulmasına karar verirler. Dönemin okul Müdürü Niyazi Evren’in başkanlığındaki bu komitede, Karşıyaka Lisesi öğretmenleri ve 1955 mezunlarından Necdet Türetken ve arkadaşları görev alır. Karşıyaka Lisesinin kurucu müdürü Hilmi Ziya Apak’ın da dernek çalışmaları yerine bir vakıf kurularak tek çatı altında birleşilmesini arzuladığını dile getiren Necdet Türetken, kutlama komitesinin çalışma gündeminin ilk maddesinin ‘Vakıf kurma çalışmaları’ olmasını önerir ve yoğun bir çalışma programıyla ‘Vakıf Senedi’ hazırlanarak ‘İzmir- Karşıyaka Lisesi Eğitim Vakfı’ kuruluşu kısa sürede tamamlanır. 29 Mayıs 1996 tarihinde alınan mahkeme kararından sonra da İKLEV projelerini hayata geçirmeye başlar.

İzmir Karşıyaka Lisesi Eğitim Vakfı (İKLEV), kuruluşundan günümüze kadar bir çok lise ve üniversite öğrencisine eğitim bursu vererek aydınlık bir geleceğin bireylerinin yetişmesini sağlamış ve giderek artan bursiyer sayısıyla da sağlamaya devam etmektedir.

İKLEV, 2000 yılında başladığı ve geleneksel hale getirdiği ‘VEFA GÜNÜ’ organizasyonları ile, Karşıyaka Lisesinin unutulmaz eğitimcilerini, mezunlarını özgeçmişleriyle yeni nesillere tanıtarak anmış, emeklerinden özverilerinden ötürü kendilerine, ailelerine teşekkür etmiştir.

Karşıyaka Lisesi Eğitim Vakfı, mezuniyetlerinin altmışıncı, ellinci ve kırkıncı yıllarında önceki tüm mezunlarını bir araya getirerek hem okul tarihine ışık tutacak bilgi, belge ve anılara ulaşmış hem de onların Karşıyaka’ya, lise yıllarına olan özlemlerini gidererek yarım asır sonra ara verdikleri arkadaşlıklarını, dostluklarını tekrar pekiştirmelerini sağlamıştır. Geleneksel hale gelen ve her yıl düzenlenen gecelemeli mezunlar buluşmaları ile Karşıyaka Lisesinin tarihi lise olarak büyük bir aile olduğu, dayanışma içinde oldukça ülkemize yeni birçok değerlerin kazandırılacağı inancı güçlenmiş ve mezunlar liselerine sahip çıkmaya başlamışlardır.

Aşağıdaki linkte İKLEV’in 2008 sonrası etkinliklerinden fotoğrafların yer aldığı albümlerinin linkleri yer almaktadır:

Ankara Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı’nın 92 Mütevelli Heyeti Üyesi bulunmaktadır.

https://drive.google.com/file/d/1JGzX9lxHTeZ6g-U1oZmhcgML0KIZ122w/view?usp=sharing

İKLEV’in en önemli etkinliklerinden biri de 2005 yılında okulun adının değiştirilmesi konusunda valilikçe alınan karar sonrası mezunlarını bir araya getirerek, bakanlığa ve valiliğe yapılan itirazlarla Karşıyaka Lisesi adının tarihi okullar statüsüne alınarak bir daha değiştirilmemesi konusunda tescilinin yapılması olmuştur. Sonrasında da MEB’ne okulumuzun tarihi köklerinin 1915 yılında kurulan Karşıyaka Kız Muallim Mektebi’ne dayandığı ile ilgili tarihi bilgilerin aktarıldığı başvuruda bulunulmuş, diğer emsal tarihi liseler gibi, lisemizin kuruluşunun da 1915 yılı olarak kabul edilmesi yönündeki talebimiz kabul görerek, lisemiz Türkiye’deki 100 tarihi lisesi içerisine alınmıştır.

MEB’lığının yayınına e kitap olarak aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://ogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_01/12170536_tarihiiii.pdf

1996 yılından günümüze, Karşıyaka Lisesi Eğitim Vakfında görev alan yönetim kurulları, okul yönetiminin istekleri doğrultusunda, bina ve eğitim olanaklarının genişletilmesi için her türlü maddi ve ayni yardımı sürdürmüş ve sürdürmektedir. 2019 yılında başlayan pandemi kısıtlamaları nedeniyle etkinliklerini 27 mart 2021 tarihinde Prof. Dr. H. Semih Güneş başkanlığında yeniden göreve gelen vakıf yönetimimiz uzun zamandır sürdürülen taşınmaz edinme çalışmalarını sonlandırmıştır. Lisemizin tarihi ana kapısının karşısında, (Yaşar Aksoy (1850) Sokak No: 83 Daire: 1 Karşıyaka) adresindeki daire, 12.04.2021 tarihinde tapudaki işlemleri tamamlanarak, vakfımız adına satın alınmıştır.

Vakfımız faaliyetlerinde yönetim ve etkinlik merkezi olarak kullanılacağı ve ileriye dönük bir yatırım olacak bu dairenin satın alınması değerli üyelerimiz ve mezunlarımızın bağışlarıyla olmuştur. Yine kısa sürede üyelerimizin ve Karşıyaka Liselilerin bağışları ile taşınmazımız iç düzenlemesi ve tefrişi yapılmış ve 06.11.2021 tarihinde düzenlenen törenle hizmete girmiştir. Merkezimizin hizmete girmesiyle vakfımız daha da büyüyecek, kurumsal değerini giderek arttıracaktır.

Lisemiz emekli kimya öğretmeni Ayten Gülsün’ün eşi 1957 mezunlarımızdan sayın Muhlis Gülsün, Yenifoça’da yeni yaptırdığı üç katlı binasının giriş katı olan dairesini 17.11.2021 tarihinde vakfımıza bağışlamıştır. Kiraya verilen daireden elde edilen kira geliri de eğitime katkı amaçla burs olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Vakfımız hazırlanan 2022-20024 stratejik planı doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir.


YÖNETİM KURULU ÜYELERİ : Hasan Semih Güneş (Başkan), Vehbi Moğol (GENEL Sekreter), Müjdat Yılmazer (Muhasip), Hakan Kalaycıoğlu (Üye), Ali Şirin (Üye), Doğan Çakır (Üye), Barbaros Karabulut (Üye)