Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi

haber ve duyurular

TEVDAK ve TEVDAK’a Bağlı Kurumların Haber ve Duyuruları.

Tevdak Liseleri Eğitim Derneği Tevdak’ın 1 Nisan 2019tarihinden bu yana yürüttüğü Avrupa Birliği fonlarından desteklenen Toplumun Okulları Projesinin kapanış toplantısı 27.11.2020 Cuma günü Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı Feriye Tesislerinde zoom üzerinden online olarak yapıldı.

Toplantıda Tevdak Yönetim Kurulu Başkanı Erol Demirdöven projenin başarılı bir şekilde yürütüldüğünü anlatarak, bu kapsamda yapılan çalışmaların eğitim vakıflarımızın tanınırlığını arttırdığını ve aralarında ortak çalışma kültürünü geliştirdiğini belirtti. Avrupa Birliği Başkanlığı Projeler Genel Müdürū Bülent Özcan, Tevdak’ın bu projeyi başarıyla yürüttüğünü, eğitimle ilgili STK ve okulların projeler hazırlayarak AB fonlarından yararlanmalarını ifade etti. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme e. Genel Müdürū Ömer Balıbey eğitim vakıflarının tarihi liselerimizin ve öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşıladıklarını, tarihi okulların ise Osmanlı devletinin son döneminden bugüne kadar ülkenin kaliteli insan ihtiyacını karşıladığını, Istanbul Milli Eğitim Müdürü iken bu okulların eğitim kalitesini korumak için her türlü desteği verdiğini ifade etti.
İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı Genel Müdürū Atilla Öztuna Eğitim Vakıflarının fon kaynaklarının çeşitlendirmesi konusunda yapılacak çalışmaları örneklerle açıkladı. Tevdak Genel Sekreteri Dr. Sakin Öner, projenin olumlu sonuçlar verdiğini, önümüzdeki dönemde hazırlanan Stratejik Plan çerçevesinde eğitim vakıflarının kapasitelerinin güçlendirilmesi çalışmalarına devam edileceğini söyledi. Toplantının katkı bölümünde İzmir Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı Başkanı İhsan Tutum, Erzurum Lisesi Eğitim Vakfı Başkanı Prof. Dr. Adnan Okur ve Ankara Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Ergun Bal projenin başarılı yürütüldüğünü ve vakıf çalışmalarına olumlu katkıları olduğunu belirttiler. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Ar-Ge ve Projeler Genel Müdürlüğü Uzmanı Tuncer Susam Bakanlığın hazırladığı yeni esnek ve modüler eğitim modellerin bu okullarımızca değerlendirileceğini söylemiştir. Tevdak Proje Danışma Kurulu Üyesi Mehmet Ata Tansuğ “Tevdak’ın bu okullarımızın öğretmen ve öğrencilerine sürekli eğitim verecek Tevdak Akademisinin açılması gerekir” dedi. Projenin Kapanış Toplantısının moderatörlüğünü İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı Okulları Genel Müdürū ve Tevdak Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kılanç yaptı.