Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi

Pertevniyal Lisesi Eğitim Vakfı

TEVDAK Toplum Destekli Devlet Eğitim Kurumlarına Üye Vakıflar.

Pertevniyal Lisesi Eğitim Vakfı

Pertevniyal Lisesi Eğitim Vakfı, 29 Mayıs 1991 tarihinde bir grup Pertevniyal Lisesi Eğitim Vakfı mezunu tarafından kurulmuştur. Vakfın amaçları; Pertevniyal Lisesi’nin gelişmesini, mezunları ile mensupları arasında sosyal dayanışmayı sağlamak, Türk toplumunun kültürel, bilimsel, sosyal ve sportif gelişmesine hizmet vermek, gençlerimizin Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda çağdaş, laik ve kaliteli eğitim imkanlarına kavuşmalarını sağlamak, ilk, orta ve yüksek öğretim kurumları kurmak, okulun tadil, onarım ve ilavelerini yapmak, okulun eğitim ile ilgili ihtiyaçlarının giderilmesi için gereken yardımlarda bulunmak, okuyan veya yüksek öğretime devem eden ihtiyaç sahibi öğrencilerimize burs vermek, ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak, amatör sporun gelişmesini sağlamak, spor tesisi kurmak, bu amaçla eğitim ve spor konularıyla ilgili faaliyetlere katılmak, seminerler, kurslar düzenlemek, bu konularla uğraşan okul, kulüp, dernek ve vakıf gibi diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak, başarılı öğrenci ve öğretmenlere ödüller vermek, lokaller açmak, öğretmen, personel ve eğitimle ilgili araç gereç ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak, anaokulu, kreş ve öğrenci yurtları açmak, eğitimle her türlü sesli, görüntülü, basılı, süreli, süresiz ilgili yayınlar yapmak, fikir ve sanat eserleri sahiplerine aynı ve nakdi yardımlarda bulunmak ve teşvik ödülleri vermektir. Ayrıca vakıfça kurulacak eğitim tesislerinde kapasitenin en az %5’i yetenekli ancak maddi imkanları yoksun olanlara tahsis edilecektir.

Pertevniyal Lisesi Eğitim Vakfı’nın 100 Mütevelli Heyeti Üyesi bulunmaktadır.

Website: pertevniyal1872.com

Sosyal Medya

     Facebook: @pl1872

     Youtube: Pertevniyal1872