Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi

Proje Dökümanları

Proje Dökümanları

TEVDAK olarak başarı ile sonlandırdığımız AB Başkanlığı'nın Sivil Toplum Destek Programı-II çerçevesinde "Toplumun Okulları: Toplum Destekli Okulların Kapasitesinin Güçlendirilmesi" isimli Avrupa Birliği projemizin raporlamasına ait teknik ve mali dökümanlara ekten ulaşabilirsiniz.