Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi

haber ve duyurular

TEVDAK ve TEVDAK’a Bağlı Kurumların Haber ve Duyuruları.

"TARİHİ LİSELERİN GELECEĞİ" TARTIŞILDI

TEVDAK’ın düzenlediği “TARİHİ LİSELERİN GELECEĞİ” konulu toplantı 11 Mart 2013 tarihinde yapıldı. Toplantıya üye Liselerin Vakıf ve Lise yöneticileri katıldı. Toplantıda SBS’nin kaldırılması sonrasında sınavsız öğrenci alınması halinde, gelenekleri ve kültürü oluşmuş, eğitim alanındaki kalitelerini başarılarıyla ve mezunlarıyla kanıtlamış tarihi liselerin durumunun ne olacağı tartışıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan TEVDAK Genel Başkanı Erol DEMİRDÖVEN özetle şunları söyledi: “Milli Eğitim Bakanlığı, 2013-2014 öğretim yılında genel liselerin tamamının Anadolu Lisesine dönüştürüleceğini, SBS’nin kaldırılacağını, bu okulların sınavsız öğrenci alan semt okulları haline geleceğini açıklamıştır. Fakat uluslarası antlaşmalara göre eğitimlerini sürdüren okullarla, fazla talep edilen okullara kendi sınavlarını yapma hakkı verilebileceği de belirtilmiştir. Bu durumda sadece TEVDAK LİSELERİ değil, Osmanlı döneminde ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında kurulan diğer tarihi liseler de kısa sürede kurum kültürlerini, kimliklerini ve eğitim kalitelerini kaybedeceklerdir. Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinin yöneticilerini, diplomatlarını, sanatçılarını, bilim ve teknik adamlarını ve işadamlarını yetiştiren bu eğitim abidelerinin korunmasına milletçe özen göstermemiz gerekir. Bakanlığımızın da bu okulların özelliklerinin korunmasına özen göstereceğine inancımız tamdır. Biz ayrıcalık istemiyoruz. Burada alacağımız kararları en kısa zamanda Milli Eğitim Bakanımız ve Bakanlık bürokratları ile paylaşıp, olumlu bir sonuca ulaşmaya çalışacağız.”

Konu katılımcılar tarafından kapsamlı bir biçimde tartışıldı. Toplantı sonucunda Bakanlığa iletilecek görüşler şu şekilde karara bağlandı: “Öğretim sürecindeki başarılarına göre öğrenci yerleştirme sistemi, 1990’lı yıllarda Süper Lise modeli biçiminde uygulandı ve hüsranla sonuçlandı. Başarılı okullar başarısız oldu. Tarihi Liselerin çoğu merkezi yerlerde ve pansiyonlu okullardır. Dolayısıyla coğrafi konumları semt okulu olmaya elverişli değildir ve bulundukları ilin dışındaki illerin öğrencilerine de hizmet vermektedirler. Bu okullar şu anda ülkenin üstün zekalı öğrencilerinin eğitim ihtiyacını karşılar konumdadırlar. Bu okullara kendi sınavlarını yapma hakkı verildiğinde uygulama oldukça zordur. Okulların bunu organize etmeleri teknik ve fiziki yönden mümkün olmadığı gibi, öğrencilerin değişik illerdeki sınavları takip etmeleri ve katılmaları da mümkün olmayacaktır. Ayrıca böyle bir uygulama çeşitli şaibelere de açık olacaktır. Bu nedenlerle, sadece TEVDAK Liseleri değil, tüm illerin tarihi liselerinin özellikleri bozulmadan gelecek kuşaklara hizmetlerini taşıyabilmeleri için, Milli Eğitim Bakanlığının yapacağı merkezi sınavlarla öğrenci almaya devam etmeleri uygun olacaktır.”