Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi

haber ve duyurular

TEVDAK ve TEVDAK’a Bağlı Kurumların Haber ve Duyuruları.

TEVDAK LİSELERİ ÖĞRETMENLERİNE HİZMETİÇİ EĞİTİM VERİLDİ

TEVDAK LİSELERİ ÖĞRETMENLERİNE HİZMETİÇİ EĞİTİM VERİLDİ
16 Haziran 2001 tarihinde Edirne’de, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü’nün ev sahipliğinde, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkan Vekili Nurettin Başer ve Orta Öğretim Genel Müdür Yardımcısı Emin Gürkan’ın üye okulların Vakıf Başkanları ve Okul Müdürleriyle yapılan toplantıda, TEVDAK’ın “Toplum Destekli Devlet Eğitim Kurumları” raporu tartışılmıştır.
“Toplum Destekli Eğitim Kurumları” raporumuz hazırlandığı tarihten bugüne kadar Milli Eğitim Bakanlarımızın çoğuna sunulmuş ve destekleri istenmiştir. Bu konuda başta üyesi olduğumuz TÜSEV (Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı), İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi’ne destek olan Eğitim Vakıfları ile işbirliğine girilmiştir.