Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi

Balkan Kültür Köprüsü

Türkiye’den Balkanlara Kültür Köprüsü Kurduk.

TEVDAK - RUTEV kÜLTÜR kÖPRÜSÜ

TEVDAK (Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi Liseleri Derneği)  olarak gerçekleştirdiğimiz en önemli etkinliklerden biri. “Türkiye’den Balkanlara  Kültür Köprüsü” etkinliğidir. Bu etkinliği  Balkan sevdalısı Türklerin Balkan kökenli öğrenci ve ihtiyaç sahibi kişilere yardımcı olmak ve katkıda bulunmak amacıyla oluşturdukları RUTEV (Rumeli Türkleri Eğitim Vakfı) ile gerçekleştirdik.

Türkiye ile Balkanlar arasında köklü bir coğrafi ve tarihi bağ vardır. Bu bağ, bu bölgede yaşayan insanlar arasında yüzyıllara dayanan bir ortak kaderin paylaşılmasına ve ortak bir kültürün yaşanmışlığına dayanmaktadır. Bu bölgede yaşayan bazı insanlar arasında dil ve din birlikteliği de söz konusudur. Tarih içinde meydana gelen siyasi olaylar ve savaşlar, bu insanların bir kısmının göçler nedeniyle diğerlerinden kopmasına yol açmıştır.

İşte TEVDAK ve  RUTEV “Türkiye’den Balkanlara  Kültür Köprüsü” etkinliğini, Türkiye’nin Balkanlar’daki soydaş ve dindaşlarımız ile olan tarihî ve kültürel bağlarını kuvvetlendirmek, yeni dostluk ve kültür köprüleri oluşturmak amacıyla düzenlemişlerdir. Bu amaçla 2011 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik çerçevesinde farklı Balkan devletlerinden (Bulgaristan, Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Batı Trakya)  40 öğrenci ve 5 öğretmeni yaz aylarında on beşer gün İstanbul’da Kabataş Erkek Lisesi Pansiyonunda misafir ettik. Bu etkinliğimize verdikleri destek için Kabataş Erkek Lisesi Müdürlüğüne ve Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı’na teşekkür ederiz.

 Bu etkinlikte misafirlerimize, İstanbul başta olmak üzere  Ankara, Bursa ve Çanakkale şehirlerinin tarihî ve kültürel mekânlarını tanıttık. Anıtkabir’e, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ve savaş alanlarına götürdük. Ayrıca misafirlerimize, Türklerin, Balkanlara geçtiği tarihten itibaren bölge insanları ile yaşadıkları ortak tarih ve oluşturdukları ortak kültür, Balkan göçmenlerinin Türk kültürüne katkıları, Balkan coğrafyasından gelip Türk kültüründe büyük etkiler yapan Şemsettin Sami, Mehmet Akif Ersoy ve Yahya Kemal Beyatlı gibi şahsiyetler hakkında konunun uzmanlarınca  seminerler verdirdik.

 Bu ziyaretler, bugün birbirinden uzak düşen insanlarımızın birbirlerini yakından tanıdıkça ne kadar ortak noktaları olduğunu görmelerini sağlayacaktır. Bunun sonucunda oluşacak arkadaşlıklar ve dostluklar, ülkelerimizin yakınlaşmasına ve ilişkilerinin artmasına yol açacaktır. TEVDAK-RUTEV işbirliği halinde yürüttüğümüz ve ülkemize büyük yararlar sağladığına inandığımız bu etkinliği,  Milli Eğitim Bakanlığımızın desteği  ile sürekli hale getirmek istiyoruz.

RUTEV WEB SİTESİ : www.rutev.org.tr

RUTEV FACEBOOK SAYFASI : www.facebook.com/rumeliturklerivakfi