Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi

Beyoğlu Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı

TEVDAK Toplum Destekli Devlet Eğitim Kurumlarına Üye Vakıflar.

Beyoğlu Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı

Beyoğlu Anadolu Lisesi mezunları tarafından 4 Ağustos 1980 tarihinde kurulmuştur. Vakfın amacı, Beyoğlu Anadolu Lisesi’nin kurumsal kültürünü yaşatmak, eğitim kalitesini yükseltmek, ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitimleri için gerekli sosyal yardımlarda bulunmak, okulun eğitim araç ve gereç ihtiyaçlarını karşılamaktır.