Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi

haber ve duyurular

TEVDAK ve TEVDAK’a Bağlı Kurumların Haber ve Duyuruları.

HABERLER

Tevdak Liseleri Eğitim Derneği Tevdak’ın 1 Nisan 2019tarihinden bu yana yürüttüğü Avrupa Birliği fonlarından desteklenen Toplumun Okulları Projesinin kapanış toplantısı 27.11.2020 Cuma günü Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı Feriye Tesislerinde zoom üzerinden online olarak yapıldı.

TEVDAK Yönetim Kurulu, bütün dünyada çok sayıda can kaybına sebep olan Covid-19 Salgını ile mücadele kapsamında nokullarımıza dezenfektan desteği yapmaya karar vermiştir. Okul Müdürlüklerinden alına ihtiyaçlara göre okullarımza 2020-2021 öğretim yılında kullanılmak üzere satın aldığı dezenfetan aparatları ve malzemesini Kurban Bayramı öncesi  okullarımıza dağıtılmıştır. 

2020 Yılının milli egemenliğin tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. Yılı olması münasebetiyle TEVDAK Liseleri öğrencileri arasında “Milli Egemenliğin Önemi” konulu Şiir ve Deneme Yazma Yarışması düzenlenmiştir. Ayrıca aynı çerçevede bir Masa Tenisi Turnuvası düzenlenecektir.

NİŞANTAŞI ANADOLU LİSESİ 17.10.2016 tarihinde yapılan açılış töreni ile; restore edilerek eski görkemli konumuna ulaşan tarihi binasında 2016-2017 öğretim yılı eğitim çalışmalarına devam etmektedir.

Tevdak Liseleri öğrencileri arasında 2015 yılında “100. Yılında Çanakkale Zaferinin Türk ve Dünya Tarihindeki Yeri ve Önemi” konulu bir “Şiir ve Deneme Yazma Yarışması” düzenlenmiştir. Bu yarışmaya katılan öğrencilerden dereceye girenler törenle ödüllendirilmiştir. Bu yarışmaya katılan öğrencilerin şiir ve denemeleri de, “100 YIL ÖNCE BİZ DE ÇANAKKALEDEYDİK” ismiyle kitap halinde yayımlandı.

TEVDAK’ın düzenlediği “TARİHİ LİSELERİN GELECEĞİ” konulu toplantı 11 Mart 2013 tarihinde yapıldı. Toplantıya üye Liselerin Vakıf ve Lise yöneticileri katıldı. Toplantıda SBS’nin kaldırılması sonrasında sınavsız öğrenci alınması halinde, gelenekleri ve kültürü oluşmuş, eğitim alanındaki kalitelerini başarılarıyla ve mezunlarıyla kanıtlamış tarihi liselerin durumunun ne olacağı tartışıldı.

TEVDAK, üyesi olan liselerin öğretmen, öğrenci ve velileri arasında birliği, dayanışmayı ve paylaşmayı arttırmak amacıyla son üç yıldır TEVDAK LİSELERİ KÜLTÜR ŞENLİĞİ adıyla bir etkinlik düzenlemektedir

23 Mayıs-01 Haziran 2011 tarihleri arasında Tevdak Liseleri arasında “2. Kültür Şenliği” düzenlendi. Şenlik Açılış Töreni ve Konseri 23 Mayıs 2011 Pazartesi günü saat 10.30’da İstanbul Lisesi Asım Kocabıyık Konferans Salonu’nda yapıldı. İstanbul Lisesi Salonundaki Okul Orkestraları Konserleriyle başlayan şenlik, Vefa Lisesi Tiyatro Topluluğu gösterisi ile sona erdi. Bu şenlik kapsamında; Müzik Dinletisi, Şiir Dinletisi ve Resim Sergisi gerçekleştirildi.

24-28 Mayıs 2010 tarihleri arasında Tevdak Okulları arasında “1. Kültür Şenliği” düzenlendi. Bu şenlik kapsamında; Spor Turnuvası, Müzik Dinletisi, Şiir Dinletisi, Aktif Resim Çalışması ve Resim Sergisi gerçekleştirildi.

TEVDAK Okulları 2.Spor Şenliği, 31 Mayıs-04 Haziran 2010 tarihleri arasında yapıldı. TEVDAK Liseleri arası basketbol, voleybol, satranç ve tenis turnuvası sonucunda alınan dereceler ve okullar aşağıda belirtilmiştir.

11-22 Mayıs 2009 tarihleri arasında Tevdak Okulları arasında, Basketbol, Masa Tenisi ve Satranç Turnuvalarını kapsayan “1. Spor Şenliği” gerçekleştirildi.

Kraliçe II. Elizabeth ve eşi Edinburgh Dükü Prens Philip, 15 Mayıs 2008 tarihinde Kabataş Erkek Lisesi’ni ve Feriye Tesisleri’ni ziyaret etti. Türk ve İngiliz öğrencilerin çeşitli deneyler yaptığı bahçedeki incelemelerin ardından Kabataş Eğitim Vakfı Sabancı Kültür Sitesinin terasına çıkarak buradan İstanbul Boğazı’nı seyretti.

10 Nisan 2007 tarihinde Kabataş Eğitim Vakfı Sabancı Kültür Sitesi’nde TEVDAK II. ULUSAL EĞİTİM SEMPOZYUMU gerçekleştirilmiştir. Sempozyumun iki ana konusu; “Ortaöğretim Kurumları ve Yükseköğretim Kurumları Giriş Sınavları” ve “Yürürlükteki Yasalar ve Eğitim Vakıflarının Durumu” şeklindedir. Sempozyuma Milli Eğitim Bakanlığı bürokratları, üniversite temsilcileri, Tevdak Okullarının yönetici ve öğretmenleri ile eğitimle ilgili sivil toplum kuruluşları temsilcileri katılmışlardır.

21 Ekim 2005 tarihinde Kabataş Eğitim Vakfı Sabancı Kültür Sitesi’nde TEVDAK I. ULUSAL EĞİTİM SEMPOZYUMU gerçekleştirilmiştir. Sempozyumun ana konusu; “Orta ve dar gelirli ailelerin zeki ve başarılı çocuklarının çağdaş, kaliteli, akılcı, eleştirel eğitim almaları nasıl sağlanabilir?” şeklindedir. Sempozyuma Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Necat Birinci, Ortaöğretim Genel Müdürü Kerem Altun ve İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ömer Balıbey ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve akademisyenler katılmışlardır. Sempozyumda TEVDAK’ın “Toplum Destekli Eğitim Kurumları” raporu da tartışmaya açılmıştır.

TEVDAK, üyesi olan Eğitim Vakıflarının yıllarca uyguladığı “Vakıf Destekli Devlet Lisesi” modelini, okul öncesi eğitimden başlatarak, temel eğitim, ortaöğretim ve yüksek öğretimi kapsayacak biçimde ele alınması ve yasal bir çerçeveye oturtulması için, eğitimci ve akademisyenlere “Toplum Destekli Devlet Eğitim Kurumları” adıyla bir rapor hazırlatmıştır. Bu rapor, tüm milletvekillerine, Milli Eğitim Bakanı ve bakanlık bürokratları ile üniversite rektörlerine gönderilmiştir. Raporla ilgili dönemin Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Bener Cordan ile görüşülmüş ve bu konudaki görüşlerimiz paylaşılmıştır.

16 Haziran 2001 tarihinde Edirne’de, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü’nün ev sahipliğinde, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkan Vekili Nurettin Başer ve Orta Öğretim Genel Müdür Yardımcısı Emin Gürkan’ın üye okulların Vakıf Başkanları ve Okul Müdürleriyle yapılan toplantıda, TEVDAK’ın “Toplum Destekli Devlet Eğitim Kurumları” raporu tartışılmıştır.

“Toplum Destekli Eğitim Kurumları” raporumuz hazırlandığı tarihten bugüne kadar Milli Eğitim Bakanlarımızın çoğuna sunulmuş ve destekleri istenmiştir. Bu konuda başta üyesi olduğumuz TÜSEV (Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı), İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi’ne destek olan Eğitim Vakıfları ile işbirliğine girilmiştir.

TEVDAK, 1-2 Nisan ve 8-9 Nisan 2000 tarihlerinde TEVDAK Liselerinden 150 öğretmene Kabataş Erkek Lisesi Laboratuar anfilerinde, projesi Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilim Kurulunca hazırlanan, proje koordinatörlüğünü Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Güzver Yıldıran’ın yürüttüğü ve  “Eğitim Yöntemleri ve Program Geliştirme, Öğretmen Nitelikleri, Öğretmen – Öğrenci İlişkileri” konularında, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinin verdiği hizmetiçi eğitim semineri gerçekleştirilmiştir. Öğretmenlere M.E.B. ve TEVDAK’ça düzenlenen sertifikaları verilmiştir.  

dUYURULAR

GENEL KURULLAR

ÜYELERİMİZE DUYURU

OKULUM TEMİZ BELGESİ

HAYDARPAŞA LİSESİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VE TSE TARAFINDAN HİJYEN KURALLARINA TAM UYDUĞU İÇİN “OKULUM TEMİZ BELGESİ” ALMIŞTIR. OKUL YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİ İLE HAYDARPAŞA CAMİASINI KUTLUYOR, BAŞARILARININ DEVAMINI DİLİYORUZ. 

TEVDAK YÖNETİM KURULU

TEVDAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

TEVDAK Liseleri Eğitim Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı; 21 Şubat 2020 Cuma günü saat 11.00’de Kabataş Eğitim Vakfı – Sabancı Kültür Sitesi toplantı salonunda yapılacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 29 Şubat 2020 Cumartesi günü aynı saatte ve aynı yerde yapılacaktır.

TEVDAK 2018 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

TEVDAK Liseleri Eğitim Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı 9 Şubat 2018 Cuma günü saat 11.00’de Kabataş Eğitim Vakfı – Sabancı Kültür Sitesi Toplantı Salonunda yapılacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 17 Şubat 2018 Cumartesi günü aynı saatte ve aynı yerde çoğunluğa bakılmaksızın yapılacaktır.

TEVDAK MALİ GENEL KURUL TOPLANTISI

TEVDAK Liseleri Eğitim Derneği Mali Genel Kurul Toplantısı 10 Şubat 2017 Cuma günü saat 10.30’da Kabataş Eğitim Vakfı – Sabancı Kültür Sitesi Toplantı Salonunda yapılacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 18 Şubat 2017 Cumartesi günü aynı saatte ve aynı yerde çoğunluğa bakılmaksızın yapılacaktır.

TEVDAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

TEVDAK Liseleri Eğitim Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 Şubat 2016 Cumartesi günü saat 10.30’da Kabataş Eğitim Vakfı – Sabancı Kültür Sitesi Toplantı Salonunda yapılacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 27 Şubat 2016 Cumartesi aynı saatte ve aynı yerde çoğunluğa bakılmaksızın yapılacaktır.

TEVDAK MALİ GENEL KURUL TOPLANTISI

TEVDAK Liseleri Eğitim Derneği Mali Genel Kurul Toplantısı 28 Şubat 2015 Cuma günü saat 10.30’da Kabataş Eğitim Vakfı – Sabancı Kültür Sitesi Toplantı Salonunda yapılacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 07 Mart 2015 Cumartesi günü aynı saatte ve aynı yerde çoğunluğa bakılmaksızın yapılacaktır.

KAYIPLARIMIZ

CAMİASININ BAŞI SAĞOLSUN

TEVDAK’ın kurucularından ve ilk yöneticilerinden. Galatasaray Lisesi Müdürlüğü ve Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü yapan Galatasaray Eğitim Vakfı kurucularından değerli hocamız Prof. Dr. Yıldızhan YAYLA bugün vefat etmiştir. İlim dünyamızın önemli bir kaybı olan hocamızın ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Galatasaray ve TEVDAK camialarının başı sağolsun. Hocamıza Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Hocamızın cenazesinin yarın (14.02.2022) defnedileceğini öğrendik. Cenaze töreni ile ilgili ayrıntılı bilgi alındığında ayrıca bilgi verilecektir.
TEVDAK YÖNETİM KURULU

TEVDAK CAMİASININ BAŞI SAĞOLSUN

2000-2008 yılları arasında TEVDAK’ın dokuz yıl başkanlığını yapan emekli valilerden
H.Ayhan ERGİN beyefendinin bugün vefat ettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kabataş
Erkek Lisesi Eğitim Vakfı kurucu ve yöneticilerinden H.Ayhan ERGİN beyefendi başkanlığı
döneminde eğitimimizle ilgili çok değerli hizmetlerde bulunmuştur.
Ailesine, yakınlarına, Kabataş Erkek Lisesi ve TEVDAK camiasına başsağlığı ve sabır
diliyoruz.
Merhum başkanımıza Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.
Cenazesi bugün (21.05.2021) Pendik Mezarlığına defnedilecektir.

DUAYEN EĞİTİMCİ RAGIP ÜYE KORONADAN VEFAT ETMİŞTİR

Çeşitli okullarda müdürlükler, İstanbul Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı yaptıktan sonra Erzurum, Çanakkale ve İzmir Milli Eğitim Müdürlükleri yaptıktan sonra emekli olan ve son olarak TEVDAK Eğitim Komisyonunda görev alan duayen eğitimci Ragıp Üye koronadan vefat etmiştir. Üzüntümüz büyüktür. Ailesine, eğitim camiasına ve Tevdak ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.

TEVDAK YÖNETİM KURULU

GALATASARAY EĞİTİM VAKFI BAŞKANI İNAN KIRAÇ’IN EŞİ SUNA KIRAÇ’I KAYBETTİK

Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı Sayın İnan Kıraç’ın eşi Suna Kıraç  hayatını kaybetmiştir. Yaptığı çalışmalar ve kurduğu yapılarla ülkemizin sanayi, eğitim, kültür ve sanat hayatına önemli katkılarda bulunan Suna Kıraç’ın hayatını kaybetmesi ailesi ve Koç grubu ile birlikte Tevdak camiasını da üzmüştür. Tevdak Yönetim Kurulu Başkanı M: Erol DEMİRDÖVEN, 1991 yılında Tevdak’ın kurucularından olan iş insanı ve Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı Sayın İnan Kıraç’a muhterem eşi Suna Kıraç’ı kaybetmesi münasebetiyle bir taziye mesajı göndermiştir.

 

Tevdak Yönetim Kurulu Başkanı Sayın M: Erol DEMİRDÖVEN’in gönderdiği taziye mesajı şöyle:
Sayın İnan Kıraç
Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanlığına
Cumhuriyetimizin değerleriyle yetişmiş, gerek iş gerekse toplumsal hayatta başardıklarıyla ülkemizin sanayi, eğitim, kültür ve sanat hayatına önemli katkılar sunan muhterem eşiniz iş insanı  Suna Kıraç’ın hayatını kaybettiğini üzüntü ile öğrendik.
TEVDAK camiası olarak size, Koç Ailesine, Galatasaray Eğitim Vakfı camiasına ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Allah sizlere sabır versin. Suna Kıraç hanımefendinin ruhu şad, mekanı cennet olsun.
Saygılarımla.

M: Erol DEMİRDÖVEN
Yönetim Kurulu Başkanı

KABATAŞ ERKEK LİSESİ'NİN EFSANE MÜDÜRÜ KOREL HAKSUN'U KAYBETTİK

Kabataş Erkek Lisesi’nde uzun yıllar hizmet eden ve Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı ile Tevdak’ın kuruluşunda büyük katkısı olan değerli eğitimci Korel Haksun bugün (21.08.2020) ebedi âleme göçmüştür. Cenazesi yarın (22.08.2020) Cumartesi günü saat 14.00’te Levent Afet Yolal Camisinde kılınacak cenaze namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığına defnedilecektir.
Ailesine, Kabataş Erkek Lisesi ve Tevdak Camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet diliyor ve mekanı cennet olsun diyoruz.
TEVDAK YÖNETİM KURULU

PROF. DR. MAHİR VARDAR VEFAT ETTİ

İstanbul Erkek Liseliler Derneği Eğitim Vakfının eski Başkanlarından İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahir VARDAR 3 Mayıs 2020 tarihinde vefat etti. Prof. Dr. Mahir VARDAR görev süresi içinde camiaya Çekmeköy’deki Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseyi kapsayan eğitim kampüsünü kazandırmıştır.  İstanbul Erkek Liseliler Camisına başsağlığı  diliyor, Prof. Dr. Mahir VARDAR’ı  rahmetle anıyoruz.

M. SAĞLAM GÜROL VEFAT ETTİ

Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesi Eğitim Vakfı Başkanı M. Sağlam GÜROL 13 Nisan 2020 tarihinde vefat etti. Uzun yıllar vakıf başkanlığı yapan GÜROL, aynı zamanda uzun süredir de TEVDAK Yönetim Kurulu Üyesiydi. Türkiye’nin ilk bağış okulu olan Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesi’nin banisi Mehmet Çelikel’in de torunu olan M. Sağlam GÜROL, vakıf başkanlığı süresince lisenin hem fiziki yapısına, hem eğitimine ve hem de ihtiyaç sahibi
öğrencilerine büyük katkılarda bulunmuştur. Mehmet Çelikel Lisesi Camisına başsağlığı diliyor, TEVDAK’ın çalışmalarına  da büyük destek veren M. Sağlam GÜROL’u rahmetle anıyoruz


m.A. MERİH ERGİN'İ KAYBETTİK

NEJAT EKREM BASMACI’YI KAYBETTİK

Vefa Lisesi Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi, Ticaret Borsaları Konseyi Başkanı, İstanbul Ticaret Borsası’nın 50 yıl Başkanlığını yapan eğitim hayırseveri Nejat Ekrem Basmacı’yı 18.05.2018 tarihinde kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Basmacı Ailesine ve Vefa Lisesi Camiasına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.

GÖZDE HALAZAOĞLU’NU KAYBETTİK

Edirne Lisesi Eğitim Vakfı Genel Başkanı Sayın Mehmet Halazaoğlu’nun değerli eşi Edirne Lisesi ve Kabataş Lisesi Edebiyat Öğretmenlerinden 30 yıllık eğitimci Gözde Halazaoğlu’nu 01.05.2017 tarihinde kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Halazaoğlu Ailesine ve Edirne Lisesi Camiasına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz

EYÜP LİSESİ MÜDÜRÜ MUSA KAZIM BÖLÜKBAŞI’NI KAYBETTİK

Eyüp Lisesi emekli Müdürü ve Tevdak Üyesi Musa Kazım Bölükbaşı’nı 07.01.2017 tarihinde 68 yaşında kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Bölükbaşı Ailesine ve Eyüp Lisesi Camiasına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.

TEVDAK ONURSAL BAŞKANI CAHİT KOCAÖMER’İ KAYBETTİK

Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı kurucularından ve merhum Feyyaz Tokar’dan sonra Tevdak’ın 2. Genel Başkanlığı yapan Onursal Genel Başkanımız Türkiye İş Bankası eski Genel Müdürlerinden Cahit Kocaömer’i 21.01.2016 tarihinde kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Kocaömer Ailesine, Kabataş Erkek Lisesi ve Tevdak Camiasına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.

SOMA FACİASINDA 301 MADENCİMİZİ KAYBETTİK

13 Mayıs 2014 tarihinde Soma’da meydana gelen maden kazasında ocakta trafo patlaması nedeniyle 301 madencimiz hayatını kaybetmiştir. Maden faciasının ardından Başbakanlık 13 Mayıs’tan başlamak üzere 3 günlük milli yas ilan etmiş, 19 Mayıs törenlerini de iptal etmiştir.Soma’daki maden ocağı faciasında yüzlerce evlâdımızı görev şehidi verdiğimiz için acımız sonsuzdur. Başımız sağolsun. Ailelerine ve Türk milletine sabırlar diliyoruz. Hayatını kaybeden madencilerimize Allahtan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun.

VEFA LİSESİ MÜDÜRÜ HASAN ŞEKER’İ KAYBETTİK

Uzun süredir rahatsız olan Vefa Lisesi Müdürü Hasan Şeker 1 Şubat 2013 tarihinde vefat etmiştir. Şeker Ailesine ve Vefa Lisesi Camiasına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Merhum müdürümüze Allah rahmet eylesin.

PROF. DR MÜKERREM HİÇ'İ KAYBETTİK

Nişantaşı Anadolu Lisesi (Nişantaşı High School) 1946 mezunu, NAL Mezunlar Derneği’nin kurucusu ve ilk başkanı, TEVDAK kurucu üyelerinden, değerli yardımsever, ilim adamı, mümtaz insan İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Mükerrem Hiç 06.12.2012 tarihinde vefat etmiştir. Tevdak Camiası olarak üzüntümüz büyüktür. Hiç Ailesine ve Nişantaşı Anadolu Lisesi Camiasına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.

ÖZER YELÇE’Yİ KAYBETTİK

Kadıköy Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı kurucularından, Tevdak eski Yönetim Kurulu Genel Sekreteri, Milliyet gazetesinin eski dış haberler müdürlerinden Özer Yelçe’yi, 66 yaşında 15 Mayıs 2011 tarihinde kaybettik. Değerli mensubumuza Allah’tan rahmet, Ailesine ve KALEV Camiasına başsağlığı dileriz.

TEVDAK’IN KURUCU GENEL BAŞKANI FEYYAZ TOKAR’I KAYBETTİK

Geçirdiği beyin ameliyatı sonrasında uzun süre tedavi gören Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı ilk Başkanı ve Tevdak Kurucu Başkanı tanınmış işadamı Feyyaz Tokar, 31 Temmuz 1997 tarihinde tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi’nde vefat etti. Kabataş Erkek Lisesi ve Tevdak Liselerine büyük hizmetler yapan Tokar’ın vefatı ailesi, eğitim ve iş hayatında büyük bir üzüntü yarattı. Ailesine, Kabataş Erkek Lisesi ve Tevdak Camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Allah rahmet eylesin. Feyyaz Tokar’ın Tevdak Camiasına yaptığı hizmetler hiçbir zaman unutulmayacaktır.