Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi

Edirne Lisesi Eğitim Vakfı

TEVDAK Toplum Destekli Devlet Eğitim Kurumlarına Üye Vakıflar.

Edirne Lisesi Eğitim Vakfı

Edirne Lisesi Eğitim Vakfı, 1 Ağustos1990 tarihinde Edirne Lisesinden Yetişenler Derneği Başkanı Mehmet Halazaoğlu’nun önderliğinde E.L.Y.D ve 53 Edirne Lisesi mezunu tarafından kuruldu. Vakfın amaçları; Edirne Lisesi’nin kurumsal kimliğini korumak, kurumsal kültürünü yaşatmak, eğitim kalitesini yükseltmek, okulun eğitim araç, gereç ve birim ihtiyaçlarını karşılamak, yeni bina ihtiyaçlarını karşılamak, öğrencilere burs ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak üzere sosyal yardımlarda bulunmak, sosyal-kültürel-sanatsal-proje etkinliklerine katkıda bulunmak, başarılı öğretmen ve öğrencileri ödüllendirmektir. Vakıf şimdiye kadar amaçları kapsamında yaptığı çalışmalar dışında; Edirne Lisesi’nin tarihi binasının onarılarak yeniden eğitime kazandırılmasını, 1992’de Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, 1998’de Anadolu Lisesi statüsüne geçişini, Edirne Lisesi Müzesi’nin kurulmasını ve çevresindeki Tekel binalarının okula kazandırılarak kampüsünün genişletilmesini sağlamıştır.

Edirne Lisesi Eğitim Vakfı’nın 53 Mütevelli Üyesi bulunmaktadır.

Adres: Edirne Lisesi Eğitim Vakfı Ömer Avni Mah. Dümen Sok. Beyoğlu, İstanbul

Website: elyd.org.tr

 Tel No: 0212 244 42 80