Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi

Erzurum Lisesi Kültür ve Eğitim Vakfı

TEVDAK Toplum Destekli Devlet Eğitim Kurumlarına Üye Vakıflar.

Erzurum Lisesi Kültür ve Eğitim Vakfı

Erzurum Lisesi Kültür ve Eğitim Vakfı, bir grup Erzurum Lisesi mezunu tarafından 1986 yılında kurulmuştur. Vakfın amacı; Erzurum Lisesi’nin tarihi kimliğini korumak, eğitim ve öğretim düzeyini yükseltmek, okulun fiziki ihtiyaçları ile eğitim araç ve gereç eksiklerinin tamamlanmasına katkıda bulunmak, öğrencilerin sosyal ve kültürel etkinliklerine katkıda bulunmak, itiyaç sahibi öğrencilerin burs ve diğer sosyal yardım ihtiyaçlarını karşılamaktır. Erzurum Lisesi Kültür ve Eğitim Vakfı’nın 74 Mütevelli Üyesi bulunmaktadır.

E-Mail: adnanokur@gmail.com

(Vakıf Başkanı – Prof. Dr. Adnan Okur)