Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi

Etkinlikler

TEVDAK Vakfı’nın yıllar boyu yaptığı ve yapmakta olduğu etkinlikler.

TEVDAK’IN 1991-2019 ETKİNLİKLERİ

TEVDAK’ın, kuruluşundan itibaren gerçekleştirdikleri etkinlikleri şöyle özetleyebiliriz:

   1. TEVDAK üyesi Eğitim Vakıfları, kuruluşlarından bugüne kadar 15 tarihi lisemizin bütün eğitim, öğretim ve sosyal faaliyetlerini maddi ve manevi imkanlarla desteklemişlerdir. Okullarına fiziki mekan, onarım, donatım, araç-gereç, eğitim, personel, burs, sosyal etkinlikler ve diğer alanlarda trilyonlarca lira katkıda bulunmuşlardır.

   2. TEVDAK, kuruluşundan bugüne kadar Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ile yakın ilişki kurmuş ve bünyesindeki liselerin sorunlarını onlarla paylaşmış ve çözümlerine katkı sağlamaya çalışmıştır. Özellikle; tarihi okullara yönetici ve öğretmen atamaları, süper liselerin kuruluşu, liselere giriş sınavları sistemindeki değişiklikler, proje okullar, yönetici ve öğretmen rotasyonu gibi konularda Milli Eğitim Bakanlığı’na görüş ve önerilerde bulunulmuştur. TEVDAK üyesi okullara yönetici ve öğretmen atamaları konusunda Bakanlıkla bazı protokollar yapılmış, yönergeler hazırlanmış ve bunlar uzun süre uygulanmıştır.

   3. TEVDAK, 1-2 Nisan ve 8-9 Nisan 2000 tarihlerinde TEVDAK Liselerinden 150 öğretmene Kabataş Erkek Lisesi Laboratuar anfilerinde, projesi Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilim Kurulunca hazırlanan, proje koordinatörlüğünü Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Güzver Yıldıran’ın yürüttüğü ve  “Eğitim Yöntemleri ve Program Geliştirme, Öğretmen Nitelikleri, Öğretmen – Öğrenci İlişkileri” konularında,Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinin verdiği hizmetiçi eğitim semineri gerçekleştirilmiştir. Öğretmenlere “M.E.B. ve TEVDAK’ça düzenlenen sertifikaları verilmiştir.   

   4.TEVDAK, üyesi olan Eğitim Vakıflarının yıllarca uyguladığı “Vakıf Destekli Devlet Lisesi” modelini, okul öncesi eğitimden başlatarak, temel eğitim, ortaöğretim ve yüksek öğretimi kapsayacak biçimde ele alınması ve yasal bir çerçeveye oturtulması için, eğitimci ve akademisyenlere “Toplum Destekli Devlet Eğitim Kurumları” adıyla bir rapor hazırlatmıştır. Bu rapor, tüm milletvekillerine, Milli Eğitim Bakanı ve bakanlık bürokratları ile üniversite rektörlerine gönderilmiştir. Raporla ilgili dönemin Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Bener Cordan ile görüşülmüş ve bu konudaki görüşlerimiz paylaşılmıştır.

    16 Haziran 2001 tarihinde Edirne’de, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü’nün ev sahipliğinde, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkan Vekili Nurettin Başer ve Orta Öğretim Genel Müdür Yardımcısı Emin Gürkan’ın üye okulların Vakıf Başkanları ve Okul Müdürleriyle yapılan toplantıda, TEVDAK’ın “Toplum Destekli Devlet Eğitim Kurumları” raporu tartışılmıştır.

“Toplum Destekli Eğitim Kurumları” raporumuz hazırlandığı tarihten bugüne kadar Milli Eğitim Bakanlarımızın çoğuna sunulmuş ve destekleri istenmiştir. Bu konuda başta üyesi olduğumuz TÜSEV (Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı), İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi’ne destek olan Eğitim Vakıfları ile işbirliğine girilmiştir.

   5. TEVDAK, bugüne kadar Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün izni ve yöneticilerinin katılımıyla iki ulusal düzeyde eğitim sempozyumu düzenlemiştir.

   a. 21 Ekim 2005 tarihinde Kabataş Eğitim Vakfı Sabancı Kültür Sitesi’nde TEVDAK I. ULUSAL EĞİTİM SEMPOZYUMU gerçekleştirilmiştir. Sempozyumun ana konusu; “Orta ve dar gelirli ailelerin zeki ve başarılı çocuklarının çağdaş, kaliteli, akılcı, eleştirel eğitim almaları nasıl sağlanabilir?” şeklindedir. Sempozyuma Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Dr. Necat Birinci, Ortaöğretim Genel Müdürü Kerem Altun ve İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ömer Balıbey ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve akademisyenler katılmışlardır. Sempozyumda TEVDAK’ın “Toplum Destekli Eğitim Kurumları” raporu da tartışmaya açılmıştır.

 

    b. 10 Nisan 2007 tarihinde Kabataş Eğitim Vakfı Sabancı Kültür Sitesi’nde TEVDAK II. ULUSAL EĞİTİM SEMPOZYUMU gerçekleştirilmiştir. Sempozyumun iki ana konusu; “Ortaöğretim Kurumları ve Yükseköğretim Kurumları Giriş Sınavları” ve “Yürürlükteki Yasalar ve Eğitim Vakıflarının Durumu” şeklindedir. Sempozyuma Milli Eğitim Bakanlığı bürokratları, üniversite temsilcileri, Tevdak Okullarının yönetici ve öğretmenleri ile eğitimle ilgili sivil toplum kuruluşları temsilcileri katılmışlardır.

     6.Hizmet verdiğimiz liselerimizin öğretmen ve öğrencileri arasında birlik ve beraberliği, ortak çalışma ortamını geliştirmek ve TEVDAK ruhunu oluşturmak amacıyla 3 “Kültür Şenliği”, 4 “Şiir ve Kompozisyon Yarışması” ve 2 “Spor Turnuvası” düzenlemiştir. Kültür Şenliklerinde, yarışmalar dışında, okullarımız öğrencileri arasında tiyatro etkinlikleri, şiir dinletileri ve müzik konserleri düzenlenmiş, resim sergileri açılmıştır.

   a. 11-22 Mayıs 2009 tarihleri arasında Tevdak Okulları arasında, Basketbol, Masa Tenisi ve Satranç Turnuvalarını kapsayan “Spor Şenliği” gerçekleştirildi.

   b. 15-30 Mayıs 2010 tarihleri arasında Tevdak Okulları arasında “1. Kültür Şenliği” düzenlendi. Bu şenlik kapsamında; Spor Turnuvası, Müzik Dinletisi, Şiir Dinletisi, Aktif Resim Çalışması ve Resim Sergisi gerçekleştirildi.

    “1. Kültür Şenliği” kapsamında, 2010 yılında Avrupa Birliği tarafından İstanbul’un “Avrupa Kültür Başkenti” seçilmesi nedeniyle bütün Tevdak Okulları öğrencilerinin kendi şehirleri ile ilgili duygularını yansıtmaları amacıyla “Benim Şehrim” konulu bir “Şiir ve Deneme Yazma Yarışması” düzenlenmiştir. Bu yarışmaya katılan öğrencilerin şiir ve denemeleri “BENİM ŞEHRİM” ismiyle kitap halinde yayımlandı

“1. Kültür Şenliği” Kapsamında çıkartılan kitap.

   c. 15-30 Mayıs 2011 tarihleri arasında Tevdak Liseleri arasında  “2. Kültür Şenliği” düzenlendi. Bu şenlik kapsamında; Müzik Dinletisi, Şiir Dinletisi ve Resim Sergisi gerçekleştirildi.

    “2. Kültür Şenliği” kapsamında, bütün Tevdak Liseleri öğrencileri arasında “Gençliğin Sosyal Sorumluluğu” konulu bir “Şiir ve Deneme Yazma Yarışması” düzenlenmiştir. Bu yarışmaya katılan öğrencilerin şiir ve denemeleri “SESSİZ ÇIĞLIK” ismiyle kitap halinde yayımlandı.

“2. Kültür Şenliği” Kapsamında çıkartılan kitap.

  d. 20-30 Mayıs 2012 tarihleri arasında Tevdak Liseleri arasında “3. Kültür Şenliği” düzenlendi. Bu şenlik kapsamında; Müzik Dinletisi, Şiir Dinletisi, Tiyatro Etkinliği, Resim ve Fotograf Sergisi gerçekleştirildi.

  e. Tevdak Liseleri öğrencileri arasında 2015 yılında “100. Yılında Çanakkale Zaferinin Türk ve Dünya Tarihindeki Yeri ve Önemi” konulu bir “Şiir ve Deneme Yazma Yarışması” düzenlenmiştir. Bu yarışmaya katılan öğrencilerden dereceye girenler törenle ödüllendirilmiştir. Bu yarışmaya katılan öğrencilerin şiir ve denemeleri de, “100 YIL ÖNCE BİZ DE ÇANAKKALEDEYDİK” ismiyle kitap halinde yayımlandı.

“100. Yılında Çanakkale Zaferinin Türk ve Dünya Tarihindeki Yeri ve Önemi” Kapsamında çıkartılan kitap.

   f. 2019 yılının Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Samsun’a çıkıp Kurtuluş Savaşı’nın ilk adımını atmasının 100. Yılı dolayısıyla TEVDAK Liseleri öğrencileri arasında “Özgürlük ve Bağımsızlığın Önemi” konulu Şiir ve Deneme Yazma Yarışması düzenlenmiştir. Derece alan öğrencilerimiz 05.2019 tarihinde Kabataş Lisesi Galip Vardar Kültür Merkezi’nde yapılan “Toplumun Okulları” konulu AB Projemizin Tanıtım Toplantısında ödüllendirilmişlerdir. Ayrıca, bu yıldönümü münasebetiyle 18.05.2019 tarihinde TEVDAK Liseleri öğrencileri arasında Pertevniyal Lisesi’nde Masa Tenisi Turnuvası düzenlenmiştir.

   7. TEVDAK, Balkan kökenli öğrenci ve ihtiyaç sahibi kişilere yardımcı olmak amacıyla oluşturulan RUTEV (Rumeli Türkleri Eğitim Vakfı) ile Türkiye ile Balkan ülkeleri arasında dostluk köprüleri kurmak üzere 2011 yılından itibaren üç defa, farklı Balkan devletlerinden (Bulgaristan, Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova) 40 öğrenci ve 5 öğretmeni yaz aylarında on beşer gün misafir ederek İstanbul, Ankara, Bursa ve Çanakkale’deki tarihi yerleri ve eserleri tanımaları sağlanmıştır.

Ayrıca, İstanbul’daki Pansiyonlu okulların imkanlarından yararlanmak şartıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yaparak bu projeyi sürekli hale getirmek istiyoruz.