Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi

Eyüp Lisesi Eğitim Vakfı

TEVDAK Toplum Destekli Devlet Eğitim Kurumlarına Üye Vakıflar.

Eyüp Lisesi Eğitim Vakfı

Eyüp Lisesi Eğitim Vakfı 8 Eylül 1995 tarihinde 46 Eyüp Lisesi mezunu tarafından kurulmuştur. Vakfın amaçları; eğitim düzeyini geliştirici çalışmalarda bulunmak, gençlerimizin Atatürk ilkeleri doğrultusunda yetişmesini sağlmak, ihtiyacı bulunan öğrencilere burs, yurt, ayni ve nakti yardım gibi öğrenim olanakları sağlamak, Eyüp Lisesi’nin ihtiyacı olan eğitim araç ve gereçlerini temin etmek, her kademede eğitim kurumu açmak, bilimsel, sosyal, kültürel, ekonomik alanlarda araştırma, yarışma gibi organizasyonlar yaparak başarılı olanlara teşvik ödülleri vermektir.

Eyüp Lisesi Eğitim Vakfı’nın 46 Mütevelli Heyeti Üyesi bulunmaktadır.

Sosyal Medya

       Facebook:  Eyüp Lisesi Eğitim Vakfı