Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi

Feriye

TEVDAK Toplum Destekli Devlet Eğitim Kurumları’nın faaliyetini sürdürdüğü yerleşke ve tarihçesi.

TEVDAK’IN ÇALIŞMA BÜROSUNUN DA BULUNDUĞU KABATAŞ EĞİTİM VAKFI SABANCI KÜLTÜR SİTESİ

İstanbul Boğazı kıyılarında Osmanlı Hanedanı için yaptırılan ilk saray 1856 yılında kullanıma açılan Dolmabahçe Sarayı idi. Daha sonra 1872 yılında Çırağan Sarayı yaptırıldı. Ancak bu iki saray da Osmanlı ailesine yetmeyince Beşiktaş’la  Ortaköy  arasındaki kıyı şeridinde hanedanın bazı mensupları için ek saraylar yaptırıldı. Balyan Ailesine üye mimarlar tarafından yapılan bu saraylara ikincil saraylar”  anlamında “Feriye Sarayları” adı verildi. Bu saraylar günümüzde Beşiktaş Anadolu Lisesi, Galatasaray Üniversitesi, Kabataş Erkek Lisesi ve Gaziosmanpaşa Ortaokulu tarafından eğitim amacıyla kullanılmaktadır. Bugünkü Feriye Tesislerinin bulunduğu yerde de, bu sarayların güvenliğini sağlamak üzere Feriye Karakolu ve “Zaptiye Koğuşları”   vardı.

Feyyaz Tokar

1980’li yılların ilk yarısında bu tarihi okullar zincirinin yer aldığı kıyı şeridi Bakanlar Kurulu kararı ile turizm alanı olarak ilan edilmiş ve yatırımcılarla görüşülmeye başlanmıştı. Bu gelişme üzerine 109 Kabataş Erkek Lisesi mezunu,  merhum Adnan Barlas öncülüğünde 1987 yılında Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı adıyla bir vakıf kurdular. 7 Haziran 1987 günü yapılan ilk Genel Kurulda başkanlığa oy birliği ile merhum Feyyaz Tokar seçildi.

İlk olarak okul alanının turizm yatırımcısına tahsisini önleyen vakıf, okul bitişiğinde yer alan ve geçmişte Feriye Karakolu’nun ve “Zaptiye Koğuşları”nın  bulunduğu  8,3 dönümlük Tekel’in depo olarak kullandığı arsayı almak için girişimler başlattı.  Vakıf, 24.10.1989 tarihinde bu arazinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından vakıf adına tahsisini sağladı. Bu arsanın tahsis edilmesinde başta Kenan Evren olmak üzere merhum Adnan Kahveci ve Avni Akyol’un katkıları büyük olmuştur.

Cahit Kocaömer

Bu arsa üzerine Kabataş Erkek Lisesi mezunu İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Metin Sözen’in danışmanlığında, Prof. Dr. Mehmet Küçükdoğu ve Prof. Dr. Hasan Şener tarafından yapılan projelere göre inşaat başlamıştır. Bu arada vakıf başkanlığından ayrılan Feyyaz Tokar’ın yerine merhum Cahit Kocaömer seçildi. Yeni başkanın girişimleri ile tarihi yapıların asıllarına uygun olarak inşasına Sabancı Vakfı’nın katkıları sağlandı. İnşaat finansmanının yarısı merhum Sakıp Sabancı tarafından, yarısı ise Kabataş Eğitim Vakfı ile devlet tarafından karşılandı. Sabancı Vakfı’nın bu büyük katkısına bir şükran ifadesi olarak siteye “Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı Sabancı Kültür Sitesi” adı verildi. Bu tesisin irtifak hakkı, 1996 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 49 yıllığına Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfına verildi.

Milli Eğitim Bakanı merhum Avni Akyol’un öncülüğünde 1991 yılında bir grup tarihi lisenin Eğitim Vakfı tarafından merhum Feyyaz Tokar başkanlığında kurulan Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi (TEVDAK), Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı’nın Feriye Tesislerinde tahsis ettiği iki odalı bölümde faaliyetlerini yürütmektedir.

Fotoğraf Galerisi