Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi

Galatasaray Eğitim Vakfı

TEVDAK Toplum Destekli Devlet Eğitim Kurumlarına Üye Vakıflar.

Galatasaray Eğitim Vakfı

Galatasaray Eğitim Vakfı (GEV), 30 Aralık 1981 tarihinde kurulmuştur. Vakfın kurulmasında, 1970’li yıllarda Galatasaray Lisesi’nin karşı karşıya kaldığı ağır fiziki harabiyetin giderilmesi ve maalesef gerilemiş olan eğitim düzeyinin yükseltilmesi amaçlanmıştır. Galatasaray Eğitim Vakfı’na Bakanlar Kurulu’nun 08.11.1982 tarihinde aldığı 8/5685 no.lu kararla Vakfa Vergi Muafiyeti tanınmıştır. Galatasaray Eğitim Vakfı’nın faaliyetleri, sadece binaların onarılması, yeni tesisler kurulması, personel desteği sağlanması ile sınırlı kalmamıştır; öğrencilere yönelik olarak, kültürel etkinliklere büyük katkılarda bulunulmuş, yönlendirici bir rol oynanmış, diğer taraftan hem orta öğrenim ve hem de yurt içi ve yurt dışı yüksek öğrenim bursları verilerek, mali durumu yetersiz öğrencilere sürekli destek sağlanmıştır. Galatasaray Eğitim Vakfı yönetiminin büyük gayretleri sayesinde 1992 yılında Galatasaray Üniversitesi’nin kurulması sağlanmıştır. Fransa Hükümeti ile Türk Hükümeti arasında imzalanan Uluslararası İkili Anlaşma Kuralları’na uygun olarak, bu önemli proje Türkiye’de bir Devlet Üniversitesi’nin kurulması şeklinde gerçekleşmiştir. Böylece Galatasaray Üniversitesi ilk öğretim okulu, lise, üniversite ve lisansüstü seviyelerinde eğitim veren , hem de yüce devletimizin bir eğitim kurumu olan dünyadaki ilk ve tek eğitim kurumu olmuştur.

Galatasaray Eğitim Vakfı’nın 199 Mütevelli Heyeti Üyesi bulunmaktadır.

Adres: Galatasaray Eğitim Vakfı Meşrutiyet Cad. No:47 34443 Tepebaşı, Beyoğlu İstanbul

Tel No: 0 212 293 43 10  (3 Hat)

Website: gev.org.tr

Fax No: 0 212 293 43 13

E-Mail: gev@gev.org.tr

Sosyal Medya

     Facebook: @GalatasarayEgitimVakfi

    Twitter: @GSEgitimVakfi

Instagram: galatasarayegitimvakfi