Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi

Üye Okullarımız

TEVDAK Toplum Destekli Devlet Eğitim Kurumlarına Üye Okullar.

Galatasaray Lisesi

«İlk Mekteb-i Sultani» 1868

Kuruluş tarihi, Enderun’a öğrenci yetiştiren Galata Saray-ı Hümayun Mektebi’nin kurulduğu 1481 yılı kabul edilir. Okul, 1868’de Mekteb-i Sultani adıyla modern eğitim kurumu olarak eğitimine devam etmiştir. 1924’te Galatasaray Lisesi adını almıştır.1994 yılında İlkokul, Ortaokul ve Üniversite ile Galatasaray Eğitim Kurumları içinde yer almıştır. Okulda Fransızca ağırlıklı eğitim yapılmakta olup, Bakalorya sistemi uygulanmaktadır. (Hazırlık+4 Yıl) 5 yıl öğretim sürelidir. Karma eğitim yapılmaktadır. Kız ve Erkek Pansiyonu bulunmaktadır. Proje Okulu olup, sınavla öğrenci almaktadır.

Ünlü Mezunlarımız

Eski Başbakanlar Suat Hayri ÜRGÜPLÜ ve Nihat ERİM, Ali Sami YEN, Cemal Reşit REY, Tevfik Fikret, Ahmet HAŞİM,  Reşat Nuri GÜNTEKİN, Cahit Sıtkı TARANCI, Fikret MUALLLA, Abdi İPEKÇİ, Candan ERÇETİN, Erol GÜNAYDIN, Fikret KIZILOK, Orhan BORAN, Metin TOKER, İnan KIRAÇ, Özhan CANAYDIN, Fatih ALTAYLI