Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi

Genel Kurullar

2021 Genel Kurulu

Tevdak 2020 Yılı Mali Genel kurulu 8 Nisan 2021 tarihinde Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı Feriye Tesislerinde yapıldı. Tevdak Yönetim Kurulu Başkanı M.Erol Demirdöven tarafından açılan genel kurulun divan başkanlığını İ.Hakkı Baliç, başkan yardımcılığını İbrahim Taşkan, katipliklerini Mehmet Ata Tansuğ ve H.Özgür Demirdöven yaptı. Faaliyet, Muhasebe ve Denetleme Kurulları raporları okundu. Başkan Demirdöven, iki yıldır uygulanan Toplumun Okulları Projesi kapsamında yapılanları anlattı, emeği geçenlere teşekkür etti. Projenin büyük ölçüde amacına ulaştığını, Tevdak’ın ve vakıflarımızın tanınırlığının artırdığını, Milli  Eğitim Bakanlığı ile ilişkilerin geliştiğini, medya ve sosyal medyada daha fazla yer aldıklarını belirtti. Raporların aklanmasından sonra dilek ve temenniler maddesinde söz alan konuşmacılar, Tevdak Liselerinin tamamında Hazırlık Sınıfı ve Pansiyon açılması, vakıfların gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi konuları üzerinde duruldu.

Toplantıda bahsi geçen mali belgelere ekten ulaşabilirsiniz