Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi

Haydarpaşa Lisesi Eğitim Vakfı

TEVDAK Toplum Destekli Devlet Eğitim Kurumlarına Üye Vakıflar.

Haydarpaşa Lisesi Eğitim Vakfı

Haydarpaşa Lisesi Eğitim Vakfı, 25 Aralık 1990 tarihinde Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Dünya gazetesi sahibi Nezih Demirkent Başkanlığında Haydarpaşa Lisesi mezunları tarafından kurulmuştur. Vakfın amacı, binası elinden alınarak 1934’te kurulduğu halde tarihi unutulan Haydarpaşa Lisesi’ni aynı ihtişamlı haliyle yeniden kurmak onun devamını, gelişmesini, mensup ve mezunları arasında sosyal dayanışmayı sağlayarak Türk toplumunun kültürel, bilimsel ve sosyal gelişmesine hizmet etmek, daha yüksek, verimli ve etkin düzeyde eğitim hizmetlerinin yerine getirilmesine katkıda bulunmaktır. Ayrıca öğrencilerimize burs, yurt, ayni ve nakdi yardım ve benzeri sair eğitim ve öğretim olanakları sağlamak, gerekli ve her türlü eğitim olanaklarını araç ve gereçlerini temin etmek, Vakfın yıllık kapasitesinin en az %10’u ile yüksek öğretim safhasından önce veya yüksek öğretim safhasında maddi imkansızlıklar nedeni ile eğitimi sürdüremeyecek durumda bulunan başarılı öğrencilere nakdi ve ayni yardımlar yaparak, öğrenme, barınma, beslenme ve diğer ihtiyaçlarını gidermek, eğitim ve kültür seviyelerini yükseltmek, ileri seviyede yabancı lisan öğrenimlerini sağlamak, Haydarpaşalılık ruhunu geliştirici, kendi varlığından feyz alarak ülkede büyük değerler kazanmış mensuplarını ödüllendirmek. Vakıf Yönetim Kurulunun uygun göreceği diğer her türlü eğitim, öğretim, kültür, spor ve sosyal yardım alanlarında çalışmalar yapmak da Vakfın amaçları arasındadır.

Haydarpaşa Lisesi Eğitim Vakfı’nın 51 Mütevelli Heyeti Üyesi bulunmaktadır.

Adres: Haydarpaşa Lisesi Eğitim Vakfı Okul Çıkmazı Sokak Konferans Salonu altı No:2 Üsküdar/İstanbul

Website: hplev.org

Tel No: 0216 555 55 55

E-Mail: info@hplev.org

Sosyal Medya

     Facebook: @haydarpasalev

     Twitter: @haydarpasalev

      Instagram: haydarpasalev