Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi

İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı

TEVDAK Toplum Destekli Devlet Eğitim Kurumlarına Üye Vakıflar.

İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı

İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı (İELEV), İstanbul Erkek Lisesinde eğitim görmüş, öğretmen veya yönetici olarak Sarı Siyahlı Camiaya toplumsal veya sportif alanlarda katkıda bulunmuş kişiler tarafından 21 Aralık 1982 tarihinde kurulmuştur. Vakıf, eğitim alanında gereken her türlü katkıyı sağlayarak, ülkemizin ve İstanbul Erkek Lisesinin eğitim standartlarını yükseltmeyi hedefleyen bir sivil toplum kuruluşu olarak varlığını sürdürmektedir. Amacı, bugüne kadar ülkemize katkıları tartışılmayacak binlerce önemli şahsiyet yetiştirmiş okulumuzun, her gün biraz daha güçlenerek görevini yerine getirmesine, dolayısıyla ülkemizin eğitim alanında çağdaşlaşmasına ve gelişmesine katkıda bulunmaktır. Bunun yanı sıra dayanışma ve yardımlaşmanın güçlenmesine, ülkemiz çocuklarının ve gençlerinin Vakfın olanaklarından yararlanmasına kalıcı bir katkıda bulunmak, Vakfın vazgeçilmez amaçları arasındadır. Vakıf bünyesinde 144 mütevelli bulunmakta ve 11 üyeden oluşan Yönetim Kurulu, Vakfın icra organını oluşturmaktadır.

İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı, İstanbul Erkek Lisesine ve ülkemiz eğitimine katkılarını arttırabilmek için 1996 yılından itibaren “İelev Eğitim Kurumları” adıyla Cağaloğlu ve Çekmeköy’de iki kampüs halinde Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Lise düzeyinde özel öğretim kurumları açmıştır.

Adres: İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı Tomtom Mah. Yeni Çarşı Cad. No:32 Kat:5 Beyoğlu/İstanbul

Website: ielev.org.tr

Tel No: 0 212 514 01 47

Fax No: 0 212 512 63 62

E-Mail: ielev@ielev.org.tr

Sosyal Medya

     Facebook: @ielevorg

     Twitter: @ielevorg

      Instagram: ielevorg

      Youtube: İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı – İELEV

      Linkedin: İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı (İELEV)