Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi

Üye Okullarımız

TEVDAK Toplum Destekli Devlet Eğitim Kurumlarına Üye Okullar.

İstanbul Erkek Lisesi

«Lise Adını Taşıyan İlk Okul» 1884

Riyaziyeci Mehmet Nadir Bey tarafından 1884’te “Numune-i Terakki” adında bir özel okul olarak kuruldu. 1886’da Maarif Nezareti’ne devredildi ve resmi İdadi  oldu. 1910’da “İstanbul Lisesi” adını alarak Türkiye’de “Lise” adını kullanan ilk okul oldu. 1913’te “İstanbul Sultanisi” adını aldı. 1916’da okula gelen 22 Alman öğretmenle Almanca eğitime geçildi. 1924’te “İstanbul Erkek Lisesi” adını alan okul, 1932’de Atatürk’ün emriyle bugünkü Düyun-ı Umumiye binasına taşındı. 1942’de Almanca eğitime ara verildi. 1958’de tekrar Türkiye-Federal Almanya Kültür Anlaşması çerçevesinde Almanca eğitime geçildi. Okulun adı 1982’de “İstanbul Lisesi”, 2019’da “İstanbul Erkek Lisesi” oldu. 1997’den bu yana Abitur Programı uygulanmaktadır. Öğretim süresi (Hazırlık+4 Yıl) 5 yıldır. Karma eğitim yapılmaktadır. Kız ve Erkek Pansiyonu bulunmaktadır. Proje Okulu olup, sınavla öğrenci almaktadır.

Ünlü Mezunlarımız

Eski Başbakanlar Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN, Mesut YILMAZ ve Prof. Dr. Ahmet DAVUTOĞLU, İhsan Sabri ÇAĞLAYANGİL (Eski TBMM Başkanı ve Dışişleri Bakanı), Osman BÖLÜKBAŞI, Prof. Fuat KÖPRÜLÜ,  Alaattin YAVAŞÇA, Edip CANSEVER,  Münir ÖZKUL, Erol EVGİN, Prof. Dr. Sulhi DÖNMEZER, Prof. Dr. Hüseyin Nail KUBALI