Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi

Üye Okullarımız

TEVDAK Toplum Destekli Devlet Eğitim Kurumlarına Üye Okullar.

İzmir Atatürk Lisesi

«Ege Bölgesinin İlk Lisesi» 1888

İzmir Atatürk Lisesi 1888 yılında Mekteb-i İdadi olarak kuruldu. 1910 yılında Mekteb-i Sultani statüsüne geçti. 1924’te İzmir Erkek  Lisesi, 1942’de İzmir Atatürk  Lisesi adını aldı. 1993’te Yabancı Dil Ağırlıklı Lise (Süper Lise) olan okul, l998’de Anadolu Lisesi statüsüne geçirildi. Yabancı dili İngilizcedir. Öğretim süresi hazırlık artı 4 yıldır. Karma eğitim yapmaktadır. Kız ve Erkek Pansiyonu bulunmaktadır. Proje Okulu olup sınavla öğrenci almaktadır.

Ünlü Mezunlarımız

Şükrü SARAÇOĞLU (Eski Başbakan), Kâzım ORBAY, Selim Sırrı TARCAN, Dr. Behçet UZ, Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU, Ahmet Adnan SAYGUN, Mahmut Esat BOZKURT, Neyzen Tevfik, Süleyman Ferit ECZACIBAŞI,  Necati CUMALI, Samim KOCAGÖZ, Atilla İLHAN, Burhan TOPRAK, Ali KOCATEPE, Fatih PORTAKAL