Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi

Üye Okullarımız

TEVDAK Toplum Destekli Devlet Eğitim Kurumlarına Üye Okullar.

İzmir Karşıyaka Lisesi

Karşıyaka Lisesi, İzmir’in ilk karma lisesi olup tarihi, İzmir Darülmuallimatı (Kız Muallim Mektebi) ve Karşıyaka Ortaokulu’na kadar uzanmaktadır. Karşıyaka Kız Muallim Mektebi, Bayraklı, Yahya Paşa Köşkü’nde, 1914 Aralık ayında eğitim ve öğretime başlamış, bir yıl sonra da Karşıyaka’da, bu gün okulumuzun bulunduğu alanın bir bölümü üzerine inşa edilen kendi binalarına geçmiştir. Kurucu müdür, Sabiha Hasan Hanım’dır. Yüce Atatürk, bu kurumu üç kez ziyaret etmiştir.

Telefon : 0232 3655033

Belgegeçer: 0232 3673967

WEB : https://ikl.meb.k12.tr

Adres : Bahçelievler Mah, 1851/4 Sk. No15, 35600 Karşıyaka/İzmir

1932 yılına gelinceye kadar Karşıyakalılar, ortaokul için İzmir’e gitmek zorunda kalıyorlardı. 15 Ekim 1932 tarihinde, Karşıyaka Osmanzade’de tek katlı bir evde, Karşıyaka Orta Mektebi adı ile yalnız erkek öğrenciler için Karşıyaka’nın ilk ortaokulu faaliyete geçmiştir. Karşıyaka Ortaokulu’nun Kurucu müdürü, Talat Sürenkök’ tür. Talat Sürenkök’ten sonra 1939 yılında, bir başka değerli yönetici Sacit Öncel, görevi devralır. Ondan boşalan okul müdürlüğüne “Anıt Eğitimci Hilmi Ziya Apak” 19 Eylül 1942 tarihinde atanır. Apak, göreve başlar başlamaz Karşıyaka Lisesi’ni açma çalışmalarına hız verir.
Dönemin Milli Eğitim Bakan’ı Hasan Ali Yücel’in oluruyla 1945-1946 ders yılından itibaren Karşıyaka Ortaokulu bünyesinde iki sınıf olarak Karşıyaka Lisesi ‘ilk’ eğitim-öğretim yılına başlar. Artan öğrenci sayısı nedeniyle derslik ihtiyacı doğması üzerine 7 Ekim 1949 tarihinde, Karşıyaka Kız Muallim Mektebi kapanır. 1950 yılından itibaren Karşıyaka Lisesi, Kız Muallim Mektebi’nin bu binalarına taşınır.
1962-1963 eğitim öğretim yılı başında Karşıyaka’da, Kız Lisesi’nin açılması sonucu, Karşıyaka Lisesi’nin kız öğrencileri yeni açılan Karşıyaka’nın bu ikinci lisesine geçirilmiş, okulun adı da “Karşıyaka Erkek Lisesi” olmuştu. Karşıyaka’daki iki lisenin karma liseye dönüşmesiyle 1977-1978 öğretim yılından itibaren ilk adına tekrar kavuşur ve “Karşıyaka Lisesi” olarak öğretimine devam eder.
Karşıyaka Lisesi, Kız Muallim Mektebi binalarında, yirmi yılı aşkın bir süre eğitim ve öğretimini sürdürür. 1972-1973 öğretim yılı sonunda, çökme tehlikesi gerekçesiyle; daha sonra da 1978 senesinde ana giriş binası, duvarlarındaki çatlamalar sonucu alınan ”tehlikeli” kararı gereğince yıktırılarak, yerine o günlerin futbol sahası üzerine, bugünkü yeni binalar yaptırılır ve 1978-1979 ders yılına bu modern binalarda girilir.
Karşıyaka Lisesi, 2004-2005 eğitim-öğretim yılından itibaren, Anadolu Lisesi statüsüne geçirilmiş ve ismi ”Karşıyaka Merkez Anadolu Lisesi” yapılmıştır. Karşıyaka Lisesi mezunlarının karşı çıkmaları sonucu Bakanlık, okulun tarihini de göz önüne alarak adını tekrar “Karşıyaka Lisesi” yapmıştır.
Karşıyaka Lisesinde her yıl mayıs ayının ilk pazar gününde okulda lokma günü şenlikleri yapılmaktadır. Yine her yıl öğrenciler arasında düzenlenen matematik, edebiyat, satranç dallarında kazanan öğrencilere ödülleri dağıtılır. Buna ek olarak, Karşıyaka Lisesi Robert Bosch vakfının öğrenci değişim programına üyedir ve her yıl 12 öğrenciyi Almanya’ya gönderir.