Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi

Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı

TEVDAK Toplum Destekli Devlet Eğitim Kurumlarına Üye Vakıflar.

Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı

Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı (KELEV), 11 Mayıs 1987 tarihinde 109 Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı mezunu tarafından kurulmuştur. İlk Genel Kurulda başkanlığa oy birliği ile merhum Feyyaz Tokar seçildi. Feyyaz Tokar, 1991 yılında da 15 tarihi lisenin eğitim vakıflarının çatı kuruluşu olan Tevdak’ı da kurmuş ve ilk başkanı olmuştur. Vakfın amaçları; Kabataş Erkek Lisesinin gelişmesini ve mezunları ile mensupları arasında sosyal dayanışmayı sağlayarak Türk toplumunun kültürel, bilimsel ve sosyal gelişmesine hizmet etmek, daha yüksek verimli ve etkin düzeyde eğitim hizmetlerinin yerine getirilmesine katkıda bulunmak, yurdumuzda en ileri eğitim ve öğretim sistemlerinin yerleşmesini temin edici faaliyetlerde bulunmak, gençlerimizin Atatürk İlkeleri doğrultusunda çağdaş, laik ve kaliteli bir eğitimle yetişmelerini sağlamak, okulun eğitim ile ilgili ihtiyaçlarının giderilmesi için gereken yardımlarda bulunmak, okuyan ve mezun olup yüksek öğretime devam eden tüm öğrencilere burs temin etmek, ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak, okulun öğretmen ve personel ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmak, ders malzemesi, kitap gibi araç ve gereçlerin teminine yardımcı olmak, çağdaş, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı laik, demokratik Cumhuriyetimizi yüceltecek nesiller yetiştirmek amacı ile Dershane, Okul, Öncesi Eğitim, Temel Eğitim, Orta Eğitim, Mesleki Eğitim, Özel İhtisas, muhtelif eğitim müesseseleri, Yüksek öğretim, Üniversite, Ön Lisans, Lisans ve lisansüstü öğretim kurum ve kuruluşları kurmaktır.

Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı’nın 174 Mütevelli Heyeti Üyesi bulunmaktadır.

Adres: Kabataş Eğitim Vakfı Sabancı Kültür Sitesi Çırağan Caddesi No:40 34347 Ortaköy-Beşiktaş/İstanbul

Website: kelev.org.tr

 Tel No: 0 212 260 24 55

Fax No: 0 212 227 91 54

E-Mail: vakif@kelev.org.tr

Sosyal Medya

     Facebook: @KabatasVakfi