Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi

Kadıköy Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı

TEVDAK Toplum Destekli Devlet Eğitim Kurumlarına Üye Vakıflar.

Kadıköy Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı

Kadıköy Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı (KALEV), 26 Aralık 1985 tarihinde bir grup Kadıköy Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı mezunu tarafından kurulmuştur. Vakfın amaçları; Kadıköy Anadolu Lisesi’ne her alanda destek olmak, eğitim ve öğretime, öğrencilerin faaliyetlerine ve gelişimine katkıda bulunmak, kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlerini desteklemek, okulun fiziki şartlarının iyileştirilmesine, öğrencilere burs verilmesine yönelik kaynak yaratmaktır.

Misyonu: Eğitim seviyesinin ve fiziki olanakların batı standartlarına çıkartılması, çağın gereklerine uygun teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip eden ve uygulayan nitelikli ve sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle de desteklenen ve tamamlanan kaliteli bir eğitim hizmetinin sunulabilmesi için kaynaklar ve projeler yaratarak Kadıköy Anadolu Lisesindeki gençleri ve eğitim sürecini her anlamda ve her aşamada desteklemektir.

Vizyonu: Öğrencilerimizin; Cumhuriyetimizin temel ilke ve değerlerine ve çağdaş Türkiye idealine bağlı, akılcı, sağduyulu, özgüven sahibi, düşünen, sorgulayan, kendi iç yaratıcılığını harekete geçirebilen, farklı düşünce ve inançlara saygılı, insan ilişkilerinde cinsiyet, ırk, din, dil farkı gözetmeyen, çağdaş, iyi eğitimli, gelişime açık, bilgiyi üreten ve kullanabilen bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunacak şartları oluşturmaktır.

Kadıköy Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı’nın 102 Mütevelli Heyeti Üyesi bulunmaktadır.

Adres: Kadıköy Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı General Asım Gündüz Cad. Adliye Palas No:72 Kat:4 Daire:8 Kadıköy/İSTANBUL

Website: kalev.org.tr

Tel No: 0 216 338 95 78

E-Mail: bilgi@kalev.org.tr

Sosyal Medya

     Facebook: @KAL.Egitim.Vakfi

     Twitter: @kalevegitim