Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi

misyon - Vizyon - İlkeler

TEVDAK’I TANIYALIM

VİZYON – MİSYON – İLKELER

Vizyon (Hedef):

Çağdaş ve ileri eğitim sistemleri uygulanan bir eğitim düzeni için TEVDAK liselerinin model okul görevi üstelenmesi ve bu eğitim sayesinde global çapta faydalı yurttaşlar yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Misyon (Amaç):

TEVDAK’ın kuruluşunda yer alan ve daha sonra TEVDAK bünyesine kabul edilecek Millî Eğitim Bakanlığı’na  bağlı resmi eğitim kurumlarının kurumsal kültürlerini koruyarak, geçmişlerinde olduğu gibi gelecekte de üstün nitelikli çağdaş eğitimi gerçekleştirebilmeleri için gerekli çalışmaları yapmak ve bu okullara her türlü desteği sağlamak, bu okulların çalışmalarına ve hizmetlerine katkıda bulunmaktır. Bunların yanında bu okullar için önderlik görevini üstlenmek ve yaratıcı çözümler, projeler, eğitim modelleri üretmektir.

İlkeler:

•          Özgür ve bilimsel düşünceyi ön plana çıkartmak,

•          Bilim, sevgi ve hoşgörüyü hayat felsefesi olarak öğretmek,

•          Farklılıklara, insani değerlere ve toplumun değer yargılarına saygı bilincini geliştirmek,

•          Amacı-hedefi-ilkeleri olan kişilikler oluşturmak, 

•           Hak ve sorumluluklarının farkında olan bireyler yetiştirmek,

•          Katılımcı ve paylaşımcı takım ruhunu yerleştirmek,

•          Kaliteyi, verimliliği, girişimciliği ve üretkenliği yaşamın amacı haline getirmek,

•          Atatürk’ün dinamik düşünce sistemini ve demokratik yaşamı özümsetmektir.

Hedef Kitle

Eğitim alanında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşu olan TEVDAK’ın hedef kitlesi olan gruplar şunlardır: 

1. Temel olarak hedef kitle, öğrencilerdir çünkü asıl amaç öğrencilere nitelikli ve çağdaş eğitimin sunulması, her türlü ihtiyaçlarının karşılanması konusunda okul ve okullara bağlı eğitim vakıflarıyla iletişim halinde kalınması ve seçkin vatandaşlar yetiştirilmesidir.

2. İkincil olarak hedef kitle, velilerdir.  Veliler, aşarılı öğrencilerin doğru tercihler yapmasında başrol oynayan ve öğrencilerin aynı zamanda ilk öğreticileri olan kişiler olarak hedef kitleye dahillerdir. Velilerin TEVDAK okullarını tanıması, hem akademik başarı gösterebilecek öğrencilerin keşfedilmesi ve bu okullara yönlendirilmesi hem de eğitime yönelik taleplerinin bu okulları model alarak şekillendirmesi yönünden önemlidir.

3. Okullar da, TEVDAK okullarının eğitim yöntemlerinin model olarak sunulması ve kendilerinden örnek alınarak bir sistem tanımlanması yönüyle hedef kitleye dahillerdir.

Bunlar dışında; TEVDAK’ın karar alma süreçlerine katkıda bulunması ve model okullar olarak eğitim sistemine sunulması açısından Millî Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatları, eğitime destek veren diğer STK’lar ve TEVDAK benzeri eğitim platformları da ulaşılması amaçlanan hedef kitle gruplarıdır.

Stratejik Plan

TEVDAK ve TEVDAK’a Bağlı Kurumların 2025 yılına kadar uygulayacağı stratejik plan