Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi

Öğrencilerimiz İçin Yurtdışı Eğitimi Bilgilendirmesi

TEVDAK Proje Etkinlikleri

Eğitim Nedir?

Eğitim düşünebilme, hayata uygulayabilme ve yaşamın değerini bilme yeteneğidir. İnsan hayatında eğitimin sonu yoktur, hayat boyu sürecek olan bir yatırımdır. Eğitim hayatın gerçeklerini öğrenmemizi ve görmemizi sağlar. Eğitim sadece okumak, yazmak değildir aynı zamanda kişinin bilgiyi kişisel gelişimine katkı sağlamak için kullanmasıdır.

Dünya’da kazanmanın tek yolu eğitim geçer. Kişiler kendilerini eğiterek, her şeyi araştırarak daha iyi kararlar verebilirler. Daha fazla fırsatla karşı karşıya kalır ve daha fazla öğrendikçe daha fazla kazanırlar.

Cervantes “İnsan eğitimle doğmaz; ama eğitimle yaşar.” sözü ile eğitimin hayat boyu ne kadar önemli olduğunu da vurgulamıştır. Bundan dolayı iyi bir öğrenim hayatı ile kişinin kendisini eğitmesi oldukça önemlidir. Gençlerin, gelecek nesillerin eğitimi ve öğretimi tüm dünya için çok kıymetli ve önemli bir konudur. Bu konu ile ilgili gençler için hazırladığımız yurtdışı eğitimi ve öğretimi ile ilgili notları inceleyebilirsiniz.