Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi

Stratejik Plan

2021-2025 Stratejik Planı

Stratejik Plan

TEVDAK ve TEVDAK’a Bağlı Kurumların 2025 yılına kadar uygulayacağı stratejik plan