Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi

haber ve duyurular

TEVDAK ve TEVDAK’a Bağlı Kurumların Haber ve Duyuruları.

TEVDAK I. ULUSAL EĞİTİM SEMPOZYUMU

21 Ekim 2005 tarihinde Kabataş Eğitim Vakfı Sabancı Kültür Sitesi’nde TEVDAK I. ULUSAL EĞİTİM SEMPOZYUMU gerçekleştirilmiştir. Sempozyumun ana konusu; “Orta ve dar gelirli ailelerin zeki ve başarılı çocuklarının çağdaş, kaliteli, akılcı, eleştirel eğitim almaları nasıl sağlanabilir?” şeklindedir. Sempozyuma Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Necat Birinci, Ortaöğretim Genel Müdürü Kerem Altun ve İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ömer Balıbey ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve akademisyenler katılmışlardır. Sempozyumda TEVDAK’ın “Toplum Destekli Eğitim Kurumları” raporu da tartışmaya açılmıştır.