Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi

haber ve duyurular

TEVDAK ve TEVDAK’a Bağlı Kurumların Haber ve Duyuruları.

TEVDAK’IN “TOPLUM DESTEKLİ DEVLET EĞİTİM KURUMLARI” RAPORU TARTIŞILDI

TEVDAK, üyesi olan Eğitim Vakıflarının yıllarca uyguladığı “Vakıf Destekli Devlet Lisesi” modelini, okul öncesi eğitimden başlatarak, temel eğitim, ortaöğretim ve yüksek öğretimi kapsayacak biçimde ele alınması ve yasal bir çerçeveye oturtulması için, eğitimci ve akademisyenlere “Toplum Destekli Devlet Eğitim Kurumları” adıyla bir rapor hazırlatmıştır. Bu rapor, tüm milletvekillerine, Milli Eğitim Bakanı ve bakanlık bürokratları ile üniversite rektörlerine gönderilmiştir. Raporla ilgili dönemin Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Bener Cordan ile görüşülmüş ve bu konudaki görüşlerimiz paylaşılmıştır.
16 Haziran 2001 tarihinde Edirne’de, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü’nün ev sahipliğinde, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkan Vekili Nurettin Başer ve Orta Öğretim Genel Müdür Yardımcısı Emin Gürkan’ın üye okulların Vakıf Başkanları ve Okul Müdürleriyle yapılan toplantıda, TEVDAK’ın “Toplum Destekli Devlet Eğitim Kurumları” raporu tartışılmıştır.
“Toplum Destekli Eğitim Kurumları” raporumuz hazırlandığı tarihten bugüne kadar Milli Eğitim Bakanlarımızın çoğuna sunulmuş ve destekleri istenmiştir. Bu konuda başta üyesi olduğumuz TÜSEV (Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı), İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi’ne destek olan Eğitim Vakıfları ile işbirliğine girilmiştir.