Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi

TOPLUM DESTEKLİ DEVLET OKULLARI PROJESİ

TEVDAK’I TANIYALIM

TOPLUM DESTEKLİ

DEVLET EĞİTİM KURUMLARI

21. Yüzyılda yeniden önder”

TEVDAK Eğitim Vakıfları’nın destek olduğu devlet liseleri (Ankara Atatürk Lisesi, Beyoğlu Anadolu Lisesi High School, Eirne Lisesi, Galatasaray Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, Haydarpaşa Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi, Kadıköy Anadolu Lisesi, Nişantaşı Anadolu Lisesi High School, Pertevniyal Lisesi, Vefa Lisesi, Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesi)’ nin çoğu Cumhuriyetten önce kurulmuş, ancak Cumhuriyetle birlikte Cumhuriyete sahip çıkmış ve Cumhuriyeti yüceltecek onbinlerce çağdaş, Atatürkçü aydın yetiştirmiş, köklü eğitim geleneği oluşmuş güzide eğitim kurumlarıdır.

Geçtiğimiz yıllarda her lise, mezunlarının kurduğu Eğitim Vakıfları’nın maddi ve manevi desteği ile eğitimde çağdaş kaliteyi yakalamanın ciddi çabası içerisinde Eğitim Hizmeti’ne önemli bir boyut kazandırmıştır.

TEVDAK Eğitim ve Proje Komisyonu’nca hazırlanan ve yönetim kurulumuzca oybirliği ile kabul edilen “TEVDAK Toplum Destekli Devlet Eğitim Kurumları” adlı rapor: TEVDAK’ı oluşturan Eğitim Vakıfları’nın onlarca yıldır başarılı biçimde uyguladıkları “Toplum Destekli Devlet Lisesi” modelinin okul öncesi eğitimden başlatılarak “Temel eğitim, ortaöğretim ve yüksek öğretimi” içeren biçimde yasal bir çerçeveye oturtulmasını öngörmektedir. Bu eğitim zinciri içerisinde her eğitim kurumunun okul yöneticileri ve vakıf temsilcilerinden oluşturulacak yönetim kurulları bir taraftan eğitim hizmetine çağdaş ve demokratik bir boyut kazandırırken diğer taraftan da eğitime destek veren vakıfların yasal görev ve sorumluluk yüklenerek dinamik yapıda kurumlaşmalarını sağlayacaktır.

TEVDAK Eğitim Vakıfları böyle bir sorumluluğa ve göreve talip olmaktadırlar.

Bu vesile ile,

Raporu tartışıp özveri ve inançla sunulan biçimde kabul eden TEVDAK Eğitim ve Proje Komisyonu:

Üyeleri:

Sayın, Av. Ömer KOÇAK, Teoman YELKENCİOĞLU, Yusuf Kenan ÖZTİRYAKİ, Nevzat İYİGÜN, Kemal BALTEPE, Dr. Pervin OLGUN, Prof. Dr. Metin SÖZEN, Sayın Prof. Dr. Yaman BARLAS (raporun yazarı), Prof. Dr. Osman İNCİ, Prof. Dr. Mehmet KÜÇÜKDOĞU, Prof. Dr. Hasan ŞENER, Prof. Dr. Naci KARAAĞAÇ, Prof. Dr. Tayyip ÇALIŞLAR, Anuştekin TOKGÖZ, Ahencan ŞENYUVA’ya,

TEVDAK Lise Müdürleri:

Sayın, Korel HAKSUN, Seyhan CENGİZ, Sakin ÖNER, Aynur KABALAK, Prof. Dr. Erdoğan TEZİÇ, Kadriye ARDIÇ, Bakiye ÖĞMEN, Kenan SÜRBAHAN, Melahat FIÇIYAPAN, Mihan BULUTTEKİN, Semih GÜREŞ, Osman Nuri EKİZ’e

Ve, bu projeyi yaşama geçirerek geliştirip yüceltecek “Tüm Eğitimciler”e üstün takdir ve teşekkürlerimizi sunarken,

Milli Eğitim Bakanlığı’nın çağdaş, Atatürkçü ve kaliteli eğitimin gerçekleştirilmesi çalışmalarına önemli bir güç ve hız katacağına içtenlikle inandığımız “TEVDAK Toplum Destekli Devlet Eğitim Kurumları” modelinin kurumsallaşarak yaşama geçirilmesi için gerekli yasal ve yönetsel düzenlemelerin yapılmasına emir, destek ve katkılarınızı arz ederiz.

Saygılarımızla,

TEVDAK Yön. Kur. Adına

H.Ayhan ERGİN

“Başkan”