Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi

Vefa Lisesi Eğitim Vakfı

TEVDAK Toplum Destekli Devlet Eğitim Kurumlarına Üye Vakıflar.

Vefa Lisesi Eğitim Vakfı

Vefa Lisesi Eğitim Vakfı, 1989 yılında görev yapmakta olan Vefalılar Derneği Yönetim kurulu, Denetleme Kurulu ve Divan Kurulu üyelerinin ortak girişimiyle 41 kişilik kurucular kurulu oluşturularak 20 Haziran 1990 tarihinde “Vefa Vakfı” adıyla kurulmuştur. Vakfın kurucu başkanı dönemin Ulaştırma Bakanı merhum Cengiz Tuncer’dir. Vakfın adı 11 Nisan 2002 tarihinde “Vefa Lisesi Eğitim Vakfı” olarak tescil edilmiştir. Vefa Lisesi Eğitim Vakfı, Vefa Lisesi’nde okumuş, okutmuş, spor yapmış ve Yeşil-Beyaz’lı camiaya toplumsal veya sportif alanlarda katkıda bulunmuş olan Vefalıları çatısı altında toplamayı amaçlamıştır.

Vakfın amaçları; Vefa Lisesi`nin gelişmesiyle mezun ve mensupları arasında sosyal dayanışmayı sağlayarak, Türk toplumunun kültürel, bilimsel ve sosyal gelişmesine hizmet etmek, daha yükse verimli ve etkin düzeyde eğitim hizmetlerinin yerine getirilmesine katkıda bulunmaktır. Özellikle gençlerimizin Atatürk ilkeleri doğrultusunda yetişmesini sağlamak üzere, çağdaş ve yüksek seviyede eğitim olanaklarına kavuşmasını sağlamak üzere okula ve öğrencilere her türlü ayni ve nakdi desteği sağlamak, için onların mensubu oldukları kurum ve kuruluşlarla yakın işbirliği içine girmek, ücretli veya ücretsiz, okul öncesi, ilk orta ve yüksek öğretim kurumları kurmak, amatör sporun gelişmesini sağlamak, açık ve kapalı spor tesisleri kurmak, bilimsel, sosyal, kültürel, ekonomik alanlarda araştırma, yarışma vb. organizasyonlar yaparak, başarılı olanlara teşvik ödülleri vermek, emekli, yaşlı, dul, yetim, kimsesiz ve yardıma muhtaç olanlar için huzur evleri ve sağlık tesisleri kurarak, hasta olanlar için tedavi olanakları sağlamak da vakfın amaçları arasındadır.

Vefa Lisesi Eğitim Vakfı’nın 248 Mütevelli Heyeti Üyesi bulunmaktadır.

Adres: Vefa Lisesi Eğitim Vakfı Şehzadebası Dede Efendi Cad. No.5 Vefa Lisesi Eminönü – Istanbul

www.vefaegitimvakfi.org.tr

Tel No: 0 212 526 3131
              0 212 526 1395