Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi

Üye Okullarımız

TEVDAK Toplum Destekli Devlet Eğitim Kurumlarına Üye Okullar.

Vefa Lisesi

«İlk Türkçe Öğretim Yapılan Lise» 1872

Vefa Lisesi, “Ana dille öğretim yapılan ilk mülkiye (sivil) lisesi” olarak, 1872’de Mekteb-i Mülkiye’nin bünyesinde kuruldu. 1886’da «Dersaadet İdadi-i Mülki-i Şahanesi» adıyla bağımsız bir okul haline geldi. 1894’te bugün de kullanılan Sadrazam Mütercim Rüşdü Paşa Konağı’na taşındı. Okul, 1900 yılında «Vefa İdadi-i Mülki-i Şahanesi», 1913’te «Vefa Mekteb-i Sultanisi», 1924’te «Vefa Erkek Lisesi» adını aldı. İstanbul’un ilk Akşam Lisesi de 1958’de Vefa Lisesi’nde açıldı. 1990 yılında Anadolu Lisesi statüsüne geçti. Öğretim süresi (Hazırlık+4 yıl) 5 yıldır. Yabancı dili İngilizcedir. Karma eğitim yapılmaktadır. Kız Pansiyonu bulunmaktadır. Proje Okulu olup sınavla öğrenci almaktadır.

Ünlü Mezunlarımız

Mehmet Akif Ersoy, Hasan Ali YÜCEL (Eski Milli Eğitim Bakanı), Şemsettin GÜNALTAY (Eski Başbakan), Hüseyin Cahit YALÇIN, Elif NACİ, Dr. Adnan ADIVAR, Yusuf Ziya ORTAÇ, Peyami SAFA, Feridun Fazıl TÜLBENTÇİ, Ord. Prof. Dr. Sıddık Sami ONAR, Nihat Sami BANARLI, Cengiz TUNCER (Eski Bakan), Uğur DÜNDAR, Müjdat GEZEN, Kemal SUNAL