Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi

Tarihçe

TEVDAK’I TANIYALIM

     TEVDAK (Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi Liseleri Derneği); 100 yılın üzerinde tarihi olan, kurumsal kültürleri ve gelenekleri oluşmuş, mezunlarıyla toplum hayatımızın çeşitli alanlarında etkili olmuş ve bu özellikleriyle ülkemize mal olmuş İstanbul, Ankara, İzmir, Edirne, Zonguldak ve Erzurum’daki 15 tarihi devlet lisemizin Eğitim Vakıflarının dönemin Milli Eğitim Bakanı Avni Akyol’un öncülüğünde ve Feyyaz Tokar’ın başkanlığında 1991 yılında bir eğitim platformu olarak kurdukları, 31.07.1996 tarihinde dernek statüsü kazanan, eğitim alanında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur.

     TEVDAK’ı oluşturan liselerimiz; Ankara Atatürk Lisesi, Beyoğlu Anadolu Lisesi, Edirne Lisesi, Erzurum Lisesi, Eyüp Anadolu Lisesi, Galatasaray Lisesi, Haydarpaşa Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, İzmir Atatürk Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi, Kadıköy Anadolu Lisesi, Nişantaşı Anadolu Lisesi, Pertevniyal Lisesi, Vefa Lisesi ve Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesi’dir. TEVDAK, eski bakanlardan Zekai Baloğlu’nun 1993 yılında kurduğu TÜSEV (Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı)’nın da  23 kurucu üyesinden biridir.

     TEVDAK’ın amacı; Osmanlı’nın son döneminde ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında devlet bürokrasisinin, siyaset, eğitim, kültür, sanat, serbest meslek ve iş hayatının başarılı elemanlarını yetiştiren bu liselerimizin, 21. yüzyılda da kurumsal kültür ve kimliklerini yaşatmalarını, etkin, nitelikli ve çağdaş eğitimlerini geliştirerek sürdürmelerini, öğrencilerimizin milli ve manevi değerlerimize bağlı, evrensel değerlere saygılı, bilgi toplumunun seçkin bir üyesi, çağdaş, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin bilinçli bir yurttaşı olarak yetiştirilmelerine her türlü maddi ve manevi katkıyı sağlamaktır.

     TEVDAK’ın bir amacı da, Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yaparak, eğitim vakıflarımızın hizmet ettiği okulların, özgün çalışmaları ve akademik başarılarıyla ülkemizin diğer eğitim kurumlarına örnek olmasını sağlamaktır. Ayrıca, üye eğitim vakıfları, akademisyenler ve eğitimciler ile işbirliği yaparak, eğitim sorunları ile ilgili yaratıcı çözümler, projeler, eğitim modelleri oluşturarak, eğitimimizin kalitesinin yükselmesine katkıda bulunmak da TEVDAK’ın amaçları arasındadır. TEVDAK bu amaçlarını gerçekleştirmek için iki ulusal eğitim sempozyumu, öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim seminerleri, öğrencilere yönelik kültür, sanat ve spor etkinlikleri ile yarışmalar düzenlemiş, üç kitap yayımlamıştır.

     Kuruluşundan bugüne kadar TEVDAK’ın başkanlığını; Feyyaz Tokar (1991-1997), Cahit Kocaömer (1997-2000), Ayhan Ergin (2000-2008) ve M. Erol Demirdöven (2008- ) yapmışlardır.